"Zvládáme další vlnu epidemie s obrovským vypětím sil zdravotníků a ostatního personálu nemocnice," uvedl v rozhovoru pro Deník Luboš Mottl, ředitel rychnovské nemocnice.

Nemocnice obhájila v září minulého roku certifikovanou a v podstatě povinnou akreditaci SAK ve všech odbornostech. "Akreditace již probíhala za "ostrých" bojových podmínek v rámci nastupující druhé vlny epidemie COVID-19. Nemocnice si tak současně potvrdila, že úspěšné hodnocení v rámci projektu "Nemocnice ČR " nedostala zadarmo. Potvrzují nám to téměř denně také statistická data a ukazatele hodnocení nemocnic," uvedl ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Ta je jedinou nemocnicí akutní péče pro druhý geograficky největší okres v Královéhradeckém kraji. Pacientům s onemocněním COVID-19 poskytuje celé spektrum péče, od lůžek standardních, přes ta s kyslíkovou podporou, dále lůžka vybavená technologií vysokoprůtokové kyslíkové terapie, lůžka intenzivní péče a v neposlední řadě také lůžka ARO.

"Pro pacienty, kteří nepotřebují hospitalizaci, jsme zřídili stacionář, kde probíhá ambulantní terapie. Naši pacienti a veřejnost tento náš přístup dovedou ocenit, podpora je téměř permanentní a nám to samozřejmě ohromně každý den pomáhá," ujišťuje Luboš Mottl.

Pocítili jste i v Rychnově problémy s nedostatkem lůžek?
Nedostatek lůžek, respektive jejich správná profilace a proporce, je dlouhodobým chronickým problémem všech nemocnic v České republice. A o to více v době epidemie. Stal se rovněž vděčným mediálním tématem. Nejde však ani tak o počet postelí, jako spíše o chybějící personál.

Luboš Mottl, ředitel rychnovské nemocnice. Foto: Deník/Jana KotalováLuboš Mottl, ředitel rychnovské nemocnice. Foto: Deník/Jana KotalováZdroj: Deník/Jana KotalováJak to řešíte? Museli jste převážet pacienty jinam?
Každá nemocnice se s tímto problémem musí vypořádat především sama tak, aby zajistila dostupnou a komplexní péči pro obyvatele své spádová oblasti a byla co nejméně závislá na jiných zdravotnických zařízeních, protože ta mají problémy obdobné. A to se nám dařilo a daří. Je však logické, že k transportům dochází, nemocnice mezi sebou komunikují, přesuny pacientů jsou běžné i v "době míru". V našem případě jsme se mohli opřít zejména o naši mateřskou nemocnici v Náchodě a Fakultní nemocnici v Hradci Králové, která je v této oblasti současně naším krajským koordinátorem. Většina transportů probíhala z naší nemocnice pak směrem k zařízením s následnými lůžky, kam jsme překládali pacienty, kteří již nepotřebovali akutní péči.

Jaké složky teď vypomáhají v rychnovské nemocnici?
Od konce minulého roku nám pomáhají vojáci, ať přímo na odděleních, tak i na odběrových místech pro veřejnost. Na první pohled je ani nepoznáte, protože nemají vždy uniformu. A přesto, že tzv. "rotují", stali se součástí našich pracovních kolektivů a jejich pomoc je v některých situacích nezastupitelná. Samozřejmě dále využíváme pomoc dobrovolníků a brigádníků z řad mediků, studentů i veřejnosti. Tuto pomoc v současné době směřujeme především k zajištění očkování proti COVID-19.

Zapojují se u vás do péče o pacienty i ambulantní lékaři?
Musím konstatovat, že praktičtí lékaři a ambulantní specialisté současnou situaci vnímají velice citlivě a zodpovědně. Společně jsme se domluvili na konceptu spolupráce, který spočívá zjednodušeně v tom, že zůstanou ve svých ordinacích. Pokud by tomu bylo jinak, pak z logiky věci přirozeně vyplývá, že pokud by lékař z terénu přišel do nemocnice, jeho pacienti by přišli se svými problémy a nemocemi za ním. To by přece nic neřešilo, spíše naopak by to situaci ještě komplikovalo. Tento způsob spolupráce se nám osvědčil. V současné době naši spolupráci s externími lékaři soustřeďujeme na zajištění provozu očkovacího centra v Rychnově nad Kněžnou.

Velkokapacitní očkovací centrum pro veřejnost v rychnovském Společenském centru je nakonec jediné v kraji, které vzniklo mimo zdravotnické zařízení. A to i díky rekonstrukci budovy porodnice. Kdy počítáte, že bude hotová a jak bude prozatím zajištěna péče o rodičky?
V nemocnici od října minulého roku pokračuje dlouhodobě připravovaná akce zateplení a výměna oken budovy DIGP (pavilon interny, gynekologie a porodnictví, dětského lékařství), která je plánována do října letošního roku. V době od 22. března do 13. dubna je uzavřena naše porodnice, aby se zde mohla uskutečnit toužebně očekávaná rekonstrukce porodnického oddělení včetně porodních sálů. Dojde k rekonstrukci dalších dvou porodních boxů na parametry 21. století v nadčasovém designu. Práce spojené s rekonstrukcí porodnice budou probíhat do začátku července letošního roku. Do této doby budou zajištěny pro naše rodičky náhradní bezpečné prostory a zázemí na nově zrekonstruovaném oddělení šestinedělí.

Stavební povolení konečně získal i dlouho plánovaný pavilon urgentní péče. Pomůže v budoucnu lépe čelit podobným situacím, které s sebou přinesla pandemie?
Minulý covidový rok nám jednoznačně ukázal a potvrdil, že koncepce a nyní již hotový projekt nového pavilonu s urgentním příjmem byla jednoznačně správná volba. Urgentní příjem, centralizovaná intenzivní péče a společné lůžkové fondy umožní nemocnici se chovat zejména efektivně a dynamicky v poskytování zdravotní péče, v neposlední řadě i ekonomicky přijatelně.

Jak cennou zkušenost jste za poslední rok získali?
Covidová krize nás v nemocnici naučila, že k vydávaným opatřením musíme přistupovat samozřejmě zodpovědně a s respektem, ale současně při jejich aplikaci citlivě postupovat se znalostí všech souvislostí a konkrétních místních podmínek každé nemocnice.

Pak se vyhneme komickým a absurdním opatřením, jejichž překotná aplikace mohla chod nemocnice třeba i výrazně omezit. Například ze dne na den zavedený a po 16 hodinách zrušený zákaz stravování v jídelnách, či povinné antigenní testování zaměstnanců, kdy v této době v nemocnicích byla většina personálu již očkována. Jednoduše, pokud máme něco dodržovat, musíme vědět co a musíme tomu rozumět a dost dobré je tomu i věřit. Pak to již není většinou problém realizovat.

Modernizace nemocnice

Rychnovská nemocnice by se měla již brzy dočkat potřebné modernizace za více než 650 milionů korun. Královéhradecký kraj má stavební povolení s nabytím právní moci, do konce března bude mít k dispozici projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně rozpočtu. Zahájení stavby se v případě získání státní dotace ve výši 300 milionů korun předpokládá v roce 2021 a ukončení v roce 2023.

Ke stávajícímu sedmipodlažnímu pavilonu DIGP přibude ambulantní péče a centrální sterilizace, v sousedství vyroste pětipodlažní budova. Obě části vnitřně propojí rampy. V přístavbě bude umístěna emergentní, akutní a intenzivní péče spolu s lůžkovými jednotkami JIP a ARO, centrálními operačními sály a lůžkovými odděleními chirurgie a ortopedie. Péče se tak přesune do jednoho funkčního celku akutní medicíny, který umožní optimálně využívat stávající personální kapacity bez potřeby jejího navýšení.

„Jsme připraveni velmi rychle začít hledat stavební firmu. Jednáme zároveň s vládou a řešíme podrobnosti financování této akce. Stavební úpravy přinesou rychnovské nemocnici především finanční úsporu a větší komfort pro pacienty, protože vše se dostane pod jednu střechu,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.