Železniční trať z Častolovic do Solnice rozhodně nepotká osud jiných podobných lokálek. Na jejím konci totiž leží závod největšího zaměstnavatele v celém Královéhradeckém kraji. 

Hlavně je to ale důležitá spojnice Rychnova nad Kněžnou s okolím. „Tato trať je z hlediska osobní dopravy velmi důležitá a frekventovaná. V oblasti regionálních tratí je to nejfrekventovanější lokálka v Královéhradeckém kraji. Je dokonce frekventovanější než některé méně využívané celostátní hlavní tratě v kraji,“ naznačil důležitost kolejí vinoucích se podél řeky Kněžné Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Kapacita tratě prý dosahuje svých krajních možností, a proto bude nutná její modernizace. S ní bude souviset i oprava příslušných nádražních budov a nástupišť, což se pozitivně promítne do plynulosti i komfortu osobní přepravy.

Opravy by měly začít již napřesrok, přičemž kapacita tratě bude zvýšena již od Týniště nad Orlicí. Vše by mělo být ukončeno v roce 2015. Přínos modernizace pocítí i občané žijící daleko od míst, kam doléhá drnčení lokálky.

„Rekonstrukce umožní zvýšení počtu nákladních vlaků téměř na trojnásobek stávajícího počtu. To znamená ze čtyř párů na 11 párů vlaků denně. Zvýšení podílu železniční dopravy na odvozu hotových aut z automobilky umožní jak rozvoj závodu, tak i snížení zátěže okolních obcí nákladní automobilovou dopravou,“ vypočítal přínosy investice Pavel Halla, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Mluvčí vlastníka kolejí zároveň ubezpečil, že dojde na očekávanou rekonstrukci nástupišť v Týništi nad Orlicí, Častolovicích i Rychnově nad Kněžnou tak, aby jejich výška korespondovala s úrovní nízkopodlažních vozidel. 

„Na opravená nástupiště bude zajištěn bezbariérový přístup a úroveň peronů se dostane na výšku 55 cm nad temeny kolejnic,“ uvedl Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Týniště by se navíc mělo dočkat chybějícího podchodu.

Na investicích v řádové výši 700 milionů korun se bude finančně podílet Evropská unie. Na uskutečnění velkých změn v hromadném cestování na Rychnovsku se už v současnosti intenzivně pracuje.

„Dokončují se přípravné dokumentace pro územní řízení a také se zajišťují výkupy pozemků. Nyní bude nutné získání územních rozhodnutí na rekonstrukci stanic Častolovice a Rychnov nad Kněžnou,“ vyjmenoval mluvčí SŽDC.

Po schválení investičních nákladů bude následovat zpracování projektů jednotlivých etap staveb. Cílem investora je dodržet avizovaný termín zahájení stavby.

Cestující se mají na co těšit. Již v nedávné době došlo na trati, která je v provozu již od roku 1893, k dílčím změnám k lepšímu. „Po této trati jezdí na většině spojů modernizované soupravy Regionova, které disponují moderními, textilem potaženými sedačkami s podhlavníky a loketními opěrkami nebo informačním systémem. Vozy jsou částečně nízkopodlažní a umožňují díky tomu snadné cestování vozíčkářům, cestujícím s kočárky nebo cyklistům. Moderní WC má podobu uzavřeného systému, a lze jej tedy využívat i ve stanicích,“ vyjmenoval již provedená zlepšení mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.