Díky prevenci by měl být zachován zdravý růst. Lípy v dolní části náměstí musely být v říjnu 2009 bohužel skáceny. Od roku 2004 totiž chřadly a jejich stav se výrazně zhoršoval. Projevovalo se několik jevů dohromady – do původní kanalizace, která tudy prochází, se po roce 1989 dostávaly fosfáty.

Svůj díl na poškození stromů měla také novodobá zimní údržba komunikací, k tomu přistupoval v posledních letech vláhový deficit a oslabené stromy pak byly napadeny škůdci.