Dobrušská veřejnost po novém obchodě volá již dlouhou dobu. Mezi městem a společností probíhají intenzivní jednání. Hlavním bodem jedné z posledních schůzek byla kompletace smlouvy o spolupráci, zahrnující například budoucí podobu inženýrských sítí a smluv o směně pozemku.