Posláním nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Rychnově nad Kněžnou je pomáhat mužům a ženám, kteří se ocitli bez přístřeší a v nepříznivé sociální situaci a není v jejich možnostech a schopnostech ji řešit vlastními silami.

Cílem je motivovat je k řešení, které povede ke zlepšení jejich stávající situace. Služba jim bude poskytována od pondělí do pátku mezi 8. a 11. hodinou a 11.30 do 14. hodiny.

Cílová skupina: Muži a ženy starší 18 let, zdržující se v tento okamžik v Rychnově nad Kněžnou a jsou zároveň osobami bez přístřeší a osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Rada města schválila výpůjčku budovy v ulici Na Sboře Farní charitě Rychnov nad Kněžnou, a to od 1. září letošního roku do 31. srpna 2024.

"Poskytovat v ní budeme službu nízkoprahového centra. Určena bude pro lidi bez domova nebo pokud jsou v nějaké těžké životní situaci. Bude to denní centrum, ne noclehárna. Budou v něm mít zázemí pro hygienu - sprchy, záchody, budou mít možnost si tam vzít nějaké potraviny, případně něco ze sociálního šatníku. Jsme napojeni na potravinovou banku v Hradci Králové a využíváme i místní supermarket Tesco. Dvakrát v týdnu si tam vyzvedáváme pečivo, které se neprodalo a jinak by se vyhodilo, lidé si k nám pro toto pečivo chodí," vysvětluje ředitelka Farní charity v Rychnově nad Kněžnou Ilona Mikušová.

Nízkoprahové denní centrum by zároveň mělo poskytovat svým klientům i poradenství.

"K dispozici jim budou pracovníci, kteří mohou pomoci při řešení problémů, s nimiž se potýkají. V současné době taková služba v našem okrese není, kdysi dávno v Rychnově nad Kněžnou fungovala, ale zanikla. Chtěli bychom ji obnovit, aby běžela a fungovala. Třeba nejen vyloženě pro Rychnov, ale budou ji moci využít i lidé z jiných měst. Centrum bude v provozu každý všední den a počítáme, že přes zimu se doba provozu rozšíří," říká ředitelka rychnovské Farní charity.

Organizace při přípravě spolupracovala se sociálním odborem městského úřadu. "Víme, že službu bude využívat přibližně deset lidí a uvidíme, jak dál," dodává Ilona Mikušová.

Kapacita služby: 10 osob (denně)
Způsob poskytování služeb: ambulantní, po celý rok, každý pracovní den
Čas poskytované služby: pondělí až pátek, 8:00 - 11:00, 11:30 - 14:00 hodin

Poskytované služby:

Základní sociální poradenství
Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zahájení provozu nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova: od 1. září 2021