Přítomní mimo jiné vyslechli z magnetofonu Modlitbu pro Martu a na závěr společně zazpívali českou hymnu.