„Jedním z hlavních důvodů plánované opravy je špatný stav kanalizačních vpustí a šachet, které se již rozpadají a zápachem obtěžují okolí," vysvětlila Jarmila Novohradská, starostka Častolovic. Proto se začne právě s opravou šachet.

Následně by měla získat nový povrch celá ulice i s přilehlými parkovacími místy. S realizací prací se začne ve druhé polovině října. Celkové náklady se podařilo vysoutěžit za částku 1,75 milionu korun.