Hlasy stoupenců občanské iniciativy „Obchvat i pro občany Opočna"„Jsme šokováni tím, že se při projektování obchvatu vyšlo z několik
desítek let staré studie, přičemž dnešní situace je zcela jiná."

„Stávajícímu projektu nemůžeme říkat obchvat, protože 
obchvat se nestaví dvacet metrů od baráků."

„Divím se nevraživosti lidí vůči nám. Vždyť nám také vadí, 
že je v centru města neúnosně velký provoz. My jsme pro Opočno 
udělali spoustu užitečných věcí. Cítíme s lidmi v centru, 
pouze nechceme, abychom hluk a smrad měli také na okraji Opočna."

„Myslíme si, že se vlna odporu proti nám zvedla pouze
kvůli neinformovanosti. Přitom my všechny naše kroky
zveřejňujeme na našich webových stránkách."

„Zastupitelé s námi měli spolupracovat. Bohužel podněcují lidi proti nám. Přitom oni nebyli schopní projekt upravit tak, aby byl v pořádku z hlediska hluku. Nyní se jim paradoxně hodíme, aby vinu za ohrožení výstavby svedli na nás."

„Došlo to už příliš daleko. Lidi už nám dokonce vyhrožují vystěhováním."

Emoce byly silné. Obchvat, na který čeká město desítky let, je totiž v ohrožení.

Většina lidí v Opočně se obává, že kvůli aktivitám občanské iniciativy „Obchvat i pro občany Opočna" (O.I.) se nezačne stavět v požadovaném termínu – do konce roku 2017. Město by tak přišlo o štědrou státní dotaci udělenou v souvislosti s budováním infrastruktury kvasinské průmyslové zóny.
„Nejsme všichni 
na stejné lodi"

Diskuse o obchvatu byla závěrečným bodem posledního veřejné zasedání městského zastupitelstva v Kodymově domě. Sál byl zcela zaplněn, přičemž se na řadu lidí sedadla nedostala a stáli ve dveřích.

„Nevydávejte se za nás!" zněly hlasy z hlediště, když Jan Škop, předseda O.I., předčítal její prohlášení. Lidé členům iniciativy vyčítají, že hájí zájmy pouze úzké skupinky, která si postavila rodinné domky v blízkosti pozemků, po nichž by měla vést trasa budoucího obchvatu. „Současná navrhovaná podoba je obchvatem proti slušným občanům," uvedl Škop, což většinu lidí v sále rozesmálo. Později se diskuse vyhrotila.
Zastupitelé s nimi prý nejednali

Představitelé O.I. tvrdí, že původní projekt obchvatu byl špatný a zastupitelé odmítali spolupracovat s občany. Proto podle nich vznikla iniciativa, která dosáhla dílčích úspěchů. Na jejich popud byla v projektu prodloužena protihluková stěna a zapracováno mimoúrovňové křížení silnice s cyklostezkou, která vede směrem na Dobrušku.

Nesplněným požadavkem O.I. je odsunutí obchvatu dál od městské zástavby. O.I. se na počátku prosince odvolala proti rozhodnutí odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Požaduje, aby byl stavba obchvatu posuzována podle zákona EIA. Studie EIA vyhodnocuje vlivy na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí může rozhodnout v duchu rozhodnutí kraje, ale také může vypsat nové posuzování.
„Vypracování posouzení vlivů na životní prostředí EIA může trvat dvanáct až osmnáct měsíců. Může dojít k tomu, že bude navržena jiná trasa, s níž nepočítá územní plán města. Pak je všechno v háji," tvrdí Pavel Tichý z Centra investic, rozvoje a inovací Krajského úřadu Hradec Králové. Naráží na skutečnost, že pokud se stavba nezahájí do konce roku 2017, nebude ji možné realizovat z finančních prostředků vyčleněných vládou na infrastrukturu kvasinské průmyslové zóny. Vládní usnesení totiž ukládá dočerpat peníze na obchvat do konce roku 2020. „Čekáme na vyjádření Ministerstva životního prostředí. Pokud budeme muset jít složitější cestou dle požadavků iniciativy a posouzením vlivů na životní prostředí dle zákona EIA v plném rozsahu, jsme připraveni celý projekt skrečovat," uvedl Tichý.
Podle Mariana Slodičáka (ČSSD) nehlásá iniciativa O. I. vždy pravdu. „Jedním z jejich mýtů je to, že nám prý obchvat někdo vnucuje. To si mohou myslet jen velmi dětinští lidé. Všichni ví, že se o opočenském obchvatu mluví už desítky let a stejně dlouho existuje jeho studie, z níž se vycházelo. Pracovala na ní už předchozí zastupitelstva. Požadovaná varianta, která by silnici vzdálila od městské zástavby, by zasáhla do půdního fondu, který je v současnosti chráněn mnohem více než v minulosti."
Předpoklad celkové částky na výstavbu opočenského obchvatu činí půl miliardy korun. Podle Slodičáka hrozí Opočnu to, že promarní výjimečnou příležitost. „Pokud si někdo myslí, že třítisícovému městu dá někdo jen tak 500 milionů na silnici II. třídy, tak se hluboce mýlí."
Rozpory mezi zastupiteli
Zastupitelé tvrdí, že podmínky pro výstavbu I. etapy obchvatu jsou téměř splněny. „Pozemky jsou skoro všechny vykoupeny, stavební projekt je připraven. Musím složit poklonu městským i krajským úředníkům, kteří udělali velký kus práce," chválí starostka Šárka Škrabalová.
Veřejná diskuze v Kodymově domě proti sobě nepostavila pouze příznivce O.I. a lidi, podporující rychlé zahájení výstavby obchvatu. Odhalila také rozpory mezi koaličními a opozičními zastupiteli.
Opozice obvinila starostku, že k jednání o obchvatu nebyli zástupci nově vzniklé iniciativy zváni. Účastnili se pouze konzultací na krajském úřadě. Podle opozice se tak v minulosti mohlo předejít celé řadě nedorozumění.
V samotném závěru diskuse byli všichni zastupitelé vyzváni k tomu, aby veřejnosti jednotlivě sdělili svůj názor na výstavbu obchvatu. Všichni vyjádřili souhlas, ovšem někteří dodali, že mají k navržené variantě výhrady.
Obchvat v nedohlednu?

Odbor životního prostředí krajského úřadu v listopadu rozhodl, že stavba obchvatu nebude posuzována podle zákona EIA. Zástupci O.I. se proti tomu na začátku prosince odvolali, takže běží další lhůta, která stavbu obchvatu odsouvá do nedohledna…

Co říká veřejnost

Valná většina lidí v Opočně je čím dál více znepokojena a unavena neúnosně se zvyšující frekvencí dopravy v ulicích města. Opočenští se především obávají se o bezpečnost svých dětí. Budovy zdejší základní i střední školy leží v těsném sousedství silnice II. třídy č. 298 směřující z Třebechovic na Dobrušku a dál do Orlických hor. Je reálným předpokladem, že v blízké budoucnosti bude tento tah využívaný ještě víc v souvislosti s výstavbou dálnice od Hradce Králové směrem na Polsko. Přes Opočno bude směřovat nákladní doprava z rozšiřující se kvasinské automobilky. Občané Opočna podporující urychlené zahájení výstavby obchvatu začali podepisovat petiční archy, které jsou reakcí na občanskou iniciativu „Obchvat i pro občany Opočna".

Její stoupenci tvrdí, že se do ní během necelého roku zapojilo okolo 160 lidí. Novou petici za brzký obchvat během pár dní podepsalo už více než sedm stovek sympatizantů. Zdá se, že „hlas lidu" zní jednoznačně…

Doprava je hlavním tématem i jinde

Slova příznivců rychlé výstavby původní varianty silničního obchvatu„Bydlím dva metry od silnice a žádná protihluková stěna tam není, 
a iniciativa řeší, že vzdálenost dvacet metrů od obchvatu je nedostačující."

„Je smutné, že o našem obchvatu nerozhodují lidé, 
kteří mají kořeny v Opočně, ale přivandrovalci!"

„Určitým způsobem chápu snahy o lepší obchvat, ale neuvědomují si, že pokud stavbu zablokují, tak nevznikne žádný!"

„Devadesát pět procent lidí si přeje, aby se obchvat postavil co nejdříve, 
a pouze pět procent výstavbu blokuje. Myslete na většinu!"

„Iniciativě nejde o lepší obchvat. Její iniciátoři nechtějí žádný! Vědí, že když posouzení EIA nevyjde, nebude se stavět. Pokud EIA bude v pořádku, tak se obchvat stejně nestihne postavit v požadovaném termínu."

„Buďme pro menší zlo. Obchvat dál od města by byl asi lepší, ale nestihne se postavit. Nepromarněme jedinečnou šanci zbavit se konečně aut ve městě."

„Kde byli zástupci iniciativy, když se schvalovalo územní rozhodnutí?"

Rychnovsko – Dočkáme se? To je otázka, která netrápí jen Opočěňáky. O obchvatu se mluví dlouhá desetiletí i jinde. Obchvat je jedním z nejdůležitějších témat v Častolovicích, ale také v Kostelci. Na pondělním kosteleckém jednání zastupitelstva podpořili jeho členové přeložku častolovické Komenského ulice, která by měla vést katastrem Kostelce.
Chtějí, aby se spolu s ní vybudoval jižní obchvat Častolovic a severní obchvat Kostelce. Více o tématu přineseme v dalších dnech. Dokončení řešení palčivé dopravní situace se dočkají v Solnici. Zde by se měla stavět další fáze obchvatu města.
O klidnější dopravu stojí také okresní město. V Rychnově by se měly konat besedy, při kterých budou obyvatelé hodnotit několik variant případného obchvatu.

Dlouho se mluví také o dalších úsecích – například o obchvatu Borohrádku či o obchvatu Doudleb nad Orlicí. Ty leží na hlavním tahu směrem na Ostravu. Zde by se dle informací Deníku mohlo stavět velmi brzy, jelikož je stavba připravena, záviset však vše bude na prodeji pozemků a s ním by prý mohl vzniknout problém. (zem)

„Co se vleče, neuteče" neplatí

Opočno – Celý proces přípravy obchvatu trvá od roku 1995, během této doby byl podle mnohých čas pro případné změny, po kterých nyní někteří volají.
Ke schválení Územního plánu sídelního útvaru Opočno došlo 23. 11. 1995. Výběr staveniště proběhl 7. 4. 1998. Územní rozhodnutí vydal odbor výstavby MěÚ Opočno 14. 8. 2001, právní moci nabylo dne 19. 9. 2001.
Platnost vydaného územního rozhodnutí byla omezena pětiletou lhůtou od nabytí právní moci, tedy konkrétně do 19. 9. 2006.
Vzhledem k omezené platnosti územního rozhodnutí byla pak platnost územního rozhodnutí na žádost několikrát prodlužována.
Od 19. 9. 2001, kdy nabylo právní moci územní rozhodnutí, je v něm obchvat pevně zakotven. Každý, kdo měl zájem, se s ním mohl seznámit u investora stavby nebo i na odboru výstavby.
V minulosti v Opočně chtěla postavit výrobní halu jedna firma, která vyrábí subdodávky pro Škodu Auto. Rozmyslela si to kvůli špatné dopravní dostupnosti a výrobu směřovala do Polska. ⋌(zem)