Během posledních let se znatelně zvýšila cena zemního plynu, což vede mnoho lidí k levnému způsobu topení, a sice dřevem a uhlím. Někteří uživatelé tímto ušetří mnohdy až desetitisíce korun ročně.

Ceny uhlí letos stouply o více než 40 %, i přesto se topení uhlím údajně stále vyplatí. Záleží však na jeho druhu, dodavatelích a v neposlední řadě na sezoně, kdy se palivo nakupuje. Na jaře, kdy bývá zlevněno, jsou ceny nižší až o čtvrtinu ve srovnání s posledními třemi měsíci roku. Obecně se k nevýhodám topení uhlím řadí horší regulovatelnost výkonu kotle, nutnost jeho pravidelného čištění, vynášení popela a pravidelného přikládání. Pořizovací náklady na moderní kotle jsou poměrně vysoké, avšak jeho správná volba je jednou z nejdůležitějších podmínek. Potíž s vytápěním totiž zpravidla není v uhlí, ale v kotli, kde je spalováno.

„Prodejnost uhlí je v těchto dnech o něco nižší, lidé využili letních cen a zásobili se předem. Jeho spotřeba je v porovnání s předchozími lety stejná a nijak zásadně se nevyvíjí. Nejprodávanějším druhem je jednoznačně ořech 2, který je možné spalovat i v oblíbených ekologických kotlích. Ty jsou k životnímu prostředí šetrnější a především je jejich obsluha minimální,“ informovala vedoucí maloobchodního i velkoobchodního prodeje hnědého uhlí v Rychnově nad Kněžnou Marcela Steinerová.

Topení palivovým dřevem patří mezi ekologicky šetrnější způsoby vytápění. Dřevo se totiž řadí mezi obnovitelné zdroje a při jeho spalování neuniká do ovzduší takové množství škodlivých látek, jako v případě uhlí. Oproti ostatním palivům vzniká při jeho spalování minimální odpad, který se dá ale ještě dále využít, například jako hnojivo. Ve srovnání s uhlím se dřevo mnohem snáze a čistěji skladuje a jednodušší je i manipulace s ním. Největší výhřevnost má jednoznačně habr a dub, mezi ty méně výhřevné patří borovice, modřín a smrk. Topení tuhými palivy se dá použít i jako doplňkový zdroj při vytápění plynem či elektřinou.

V Rokytnici v Orlických horách se na základě schválené energetické koncepce stala biomasa, v tomto případě dřevní štěpka, základním a nejdůležitějším obnovitelným zdrojem pro výrobu tepla. „Pomocí dvou kotelen vytápíme asi 70 % objektů v Rokytnici. Dá se říci, že z 90 % spalujeme dřevní štěpku, která je cenově stejná jako uhlí, ale mnohem ekologičtější,“ prozradil jednatel společnosti Roman Hirka.

Takzvaná biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu, získávána jako odpad ze zemědělské či průmyslové činnosti. Může být i výsledkem záměrné výrobní činnosti, její výroba je pro životní prostředí spíše přínosem.