Časy a místa přistavení vozidel jsou uveřejněny v říjnovém zpravodaji, na vývěskách, plakátovacích plochách a na webových stránkách města.

Lidé se mohou zbavit baterií, olejů, plechovek od barev, rtuťových zářivek a výbojek, zbytků ředidel, čistících hadrů, rtuťových teploměrů, pesticidů, fotochemikálií, léků, nádob se zbytky škodlivin či pneumatik.

Do sběru jsou přijímány také ledničky, televize, radia a další elektrospotřebiče.