Podle místního historika Jiřího Macha se rozpad Československa před dvaceti lety normálního života nijakým způsobem nedotkl. Šlo spíše o to, že se lidé obávali, že vznikem dvou samostatných států dojde k určitému přetrhání vazeb, které mezi občany obou zemí dříve byly.

„V Dobrušce žila a ještě žije celá řada občanů, jejichž kořeny jsou na Slovensku. Týkalo se to především pracovníků vojenského úřadu, jejichž rodiče pocházeli ze Slovenska. Naštěstí se však tyto obavy ukázaly jako liché. Já sám osobně jsem rozpad Československa považoval za určitý krok zpět v evropském vývoji, protože jsem spíše očekával, že dojde k vyšší integraci států a nikoliv k jejich rozdělování," přiznal Jiří Mach.

Ten však ze svého dnešního pohledu člověka, který se zabývá historií a dějinami, připouští, že šlo zřejmě hlavně o dovršení procesu emancipace slovenského národa.

To, co u nás bylo dovršeno v roce 1918, pro slovenský národ ještě nebylo dokončené. Všelijaké pokusy o federaci a podobné záležitosti, které nastaly v roce 1968 a následně potom v letech 1989 a 1990, Slovákům nestačily.

„Oni potřebovali zakončit národní emancipaci v podobě vlastního státu. Přestože jsem se na to tenkrát díval úplně jinak, bylo mi to i svým způsobem líto, protože mám na Slovensku celou řadu přátel a známých, a proto jsem říkal, že je to krok stranou, tak si nakonec myslím, že samostatnost vzájemnému vztahu lidí obou národů prospěla," vysvětlil historik, který samozřejmě na Slovensku už několikrát byl a vždy se tam setkal s velmi přátelským přijetím i od naprosto neznámých lidí.

„Došlo k tomu, že emancipační nároky byly naplněny a přeci jenom ta několik stovek let stará vazba si našla své vyjádření mezi příslušníky obou národů. Nehledě na to, že jsou i natolik příbuzensky provázané, že k nějakým averzím ani nemůže docházet, leda že by to byla nějaká nevraživost v rodině, ale to se děje bez ohledu na národnost," uvedl Jiří Mach.

Rozpad byl pozitivní

Podle něho byl rozpad Československa v konečném efektu pozitivní záležitostí. Jenom by prý byl rád, aby se nezapomínalo na to, o čem tenkrát slovenská strana hovořila.

„Jde o to, že se stejně sejdeme ve sjednocené Evropě, kde bude mít každý tu svou symbolickou hvězdičku. Mám dojem, že někdy se na to zapomíná, a že dnešní tendence jsou od Evropy spíše odstředivé. Jestliže má někdo dnes plná ústa národní samostatnosti, tak si neuvědomuje, že tato země vždycky ve své historii fungovala jenom v rámci nadnárodních korporací, ať už to je svatá říše římská nebo různé dohody. Není možné, aby země uprostřed Evropy nikam nepatřila," uzavírá Jiří Mach.