„Většina pracovníků, tedy těch, co původní systém znali a denně s ním pracovali, berou tuto změnu spíše jako pozitivní. Práce v tomto systému totiž pro ně byla jednodušší," vysvětluje ředitel krajské pobočky v Hradci Králové Martin Horák.

Problém tkví v tom, že ti, kdo nastoupili na úřady práce až v roce 2012, se s touto technologií nesetkali.

Ti se musí proškolit a v informačním systému se naučit.
Martin Horák ale věří tomu, že to zaměstnanci zvládnou rychle, už teď na tom intenzivně pracují.
Samozřejmě se jedná o velké změny ve způsobu vyplácení dávek, a to za velmi krátkou dobu, zaměstnanci na to nebyli nijak připraveni.
Všechny pobočky úřadu práce, i ty na Rychnovsku, se ale snaží s problémem co nejlépe vyrovnat.

I když to mělo být nejdříve úplně jinak.

Nejdůležitější je plynulý přechod

„Původně se úřad připravoval na režim, který v září 2013 projednala vláda. V praxi by tento krok neznamenal v zásadě žádné významné změny. Tato varianta nakonec ale není možná," uvedla tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.
Ta také dodává, že Ministerstvo práce a sociálních věcí z časových důvodů rozhodlo, že zajistí aplikační podporu pro ÚP ČR prostřednictvím rámcové smlouvy se společností OKsystem.
Jak předesílá také ředitel královéhradecké pobočky Martin Horák, důležité je hlavně zajistit plynulý přechod z jednoho systému do druhého tak, aby byla data klientů kompletně zachována.
Řada dávek je ale vyplácena zpětně, takže peníze, které přijdou klientům na účet v lednu, jsou dávky za prosinec.

Zaměstnanci je mohou vyplatit z původního systému. Dávky tam totiž musely být zadány už v prosinci loňského roku.
Změna systému ve vyplácení dávek se týká například dávek pro zdravotně postižené, příspěvku na bydlení, dávek hmotné nouze a dalších.
Leden ve víru klientů
„I když jsou v tuto chvíli na pobočkách fronty, není to způsobeno změnou systému, ale tím , že je začátek roku a ten je vždycky hektický. V tuto chvíli nemáme žádné klienty, kteří by dostali peníze se  zpožděním," podotýká ředitel krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák.

Ten také dodává, že jejich hlavním záměrem je pracovat tak, aby k žádnému zpoždění nedošlo.
Změny přicházejí několikrát
Problémy s vyplácením dávek tu ale nejsou poprvé. Nastaly už také v roce 2012.

„Podruhé tak naši lidé platí za stejnou chybu tehdejšího vedení MPSV, které se rozhodlo v roce 2012 nahradit léta fungující a v praxi ověřené programy sociálních dávek bez jakékoli přípravy a zkušebního provozu," potvrzuje  generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Přesto se úřady práce seč možně snaží, aby každý klient dostal dávku včas, aby se příjemců tato neplánovaná změna vůbec nedotkla.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží spolupracovat se společností  Fujitsu, která doposud zajišťovala provoz systému pro vyplácení nepojistných sociálních dávek na úřadech práce po celé České republice.

Díky dosavadní spolupráci by mělo co nejrychleji dojít ke stabilizaci nového systému.
Společnost Fujitsu Technology solutions už postupně předává Úřadu práce České republiky zálohovaná data o klientech za listopad a prosinec 2013.

To velice usnadní práci zaměstnancům, ti by jinak museli celou agendu zapisovat ručně.

Docházelo by tak ke zbytečným prodlevám ve zpracování žádostí o sociální dávky a také jejich následném vyplácení.
Momentálně tedy úřady práce musí opětovně pracovat v OKsytsému, který někteří z nich ale znají z loňských let.