Drastické záběry z oblastí postižených povodněmi nenechávají chladnými ani obyvatele obcí na Rychnovsku, kteří sílu vodního živlu na vlastní kůži zažili před dvanácti lety.

Lidé soucítí a pomáhají

Zatím nejsou nutné obavy, že by se ničivé povodně z roku 1998 měly opakovat. Avšak tito lidé vědí své a soucítí s oblastmi zápasícími v nerovném boji s velkou vodou. „Jistě se najde nějaká aktivita, kterou budeme moci přispět nebo nějakým způsobem pomoci,“ uvedl starosta Kounova Zdeněk Šritr. „V pátek odpoledne se trochu zvedla hladina na plasnickém potoku, takže určité obavy zde byly. Věříme však v opatření, která jsme provedli, a to přehrážky nad osadou Hluky. Nachází se zde i třistakilové balvany, mezi kterými voda protéká,“ dodal starosta.

Protipovodňová opatření

Nynější povodňová situace se velmi dotýká i obce Skuhrov nad Bělou.„Ti, co si to již jednou prožili, tak samozřejmě jisté obavy mají. Pomáhali jsme při povodních na Moravě, finančně i materiálně, a bude–li třeba, opět pomůžeme. Před případným zvýšením hladiny řeky Bělá jsme se snažili nebezpečná místa upravit a zabezpečit. Bohužel někteří lidé to opět nerespektují,“ informoval starosta obce Vladimír Bukovský.

Stavba nádrže zamítnuta

Taková opatření však stále ještě nebyla provedena v Dobrušce a nedalekých Cháborech, kde velká voda smetla i tamní most. „Nějaké úpravy proběhly, ty však nejsou dostačující vzhledem k případným dalším ohrožením, která by mohla v budoucnu nastat,“ je přesvědčen velitel dobrušských hasičů Josef Málek. Jeho slova potvrzuje tamní starosta.

„Za mé působnosti k žádným větším úpravám nedošlo. Ze stavby přehrady, která měla být v Mělčanech, díky protestům ochránců životního prostředí, sešlo,“ uvedl starosta Petr Tojnar.

Suchá nádrž

Od doby po povodních v roce 1998 se připravují zásadní protipovodňová opatření na toku Dědina. Jednou z variant mezinárodního projektu byla nádrž Mělčany.

„Po přípravách řešení nádrže, spoustě jednáních a posuzování procesu vlivu na životní prostředí byla stavba definitivně zamítnuta ministerstvem životního prostředí. Jako vhodnější varianta byla zvolena suchá nádrž, takzvaný polder, což je vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně.

Nyní je vše ve fázi příprav a do konce letošního roku by mělo dojít k zahájení územního řízení. Záleží však opět na posouzení vlivu na životní prostředí,“ informoval tiskový mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek, ředitel pro správu povodí.