Jednalo se o kompletní opravu od odvodnění až po novou střechu. Dělaly se vnější i vnitřní omítky, malba, výplně oken a dveří, vstupní schody.

Opravy byly rozděleny do dvou etap. V první se proinvestovalo přes osm set tisíc korun, přičemž dotace činila tři sta tisíc. Druhá etapa stála více než sedm set tisíc a dotaci jsme získali obdobnou – 300 tisíc korun.

A co připravujeme? Máme hotový projekt na opravu místní komunikace z Uhřínova dolů na Debřece v celkové délce asi dvou a půl kilometru. Chystáme projekt na opravu ještě jedné komunikace – mezi Liberkem a Hláskou.

Chceme požádat o přidělení dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj. Rovněž bychom chtěli zrealizovat restaurátorské práce na dvou historických sochách na Bělé. Na ně hodláme žádat o příspěvek z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na obnovu drobných sakrálních staveb v obcích.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?“ přinášíme každý týden. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce (mohou nastat i výjimky).