V loňském roce jsme přestavěli místní školu na byty pro seniory. Tato stavební akce vyšla na částku kolem 7 milionů korun.
Na účelovou rekonstrukci jsme získali dotaci více než čtyř milionů korun. V květnu jsme dům seniorů zkolaudovali. Budovu původně postavili jako přízemní, ale po čase byla škola přistavěna do patra. Dům seniorů musí splňovat přísná kritéria, mezi nimiž je samozřejmostí bezbariérový přístup. Největším oříškem se proto stala vestavba výtahu do více než dvě stě let starého domu.

Dům pro seniory vznikl z bývalé místní základní školy. Zásluhou zásadní rekonstrukce historické budovy z konce 18. století v hodnotě sedmi milionů korun vzniklo sedm bytových jednotek určených pro lidi ve věku nad sedmdesát let.

Po této náročné stavební akci máme letošní rok spíše odpočinkový. Do budoucna však plánujeme například opětovnou opravu místních komunikací.
Co se týče kulturních akcí, obec Chleby zve srdečně všechny čtenáře na tradiční Chlenfest, který se koná v pátek 7. srpna. Akci pořádá místní Sokol, jedná se již o 18. ročník.
Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme každé úterý. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce (mohou nastat i výjimky).