Lidí, kteří dovedou ocenit krásu přírodních výtvorů kolem sebe, je pořád dost. Příkladem toho jsou i manželé Dolanští z Polomu, kteří iniciovali prohlášení košaté lípy na svém pozemku za památný strom.

Po zakončení celého procesu by se obec Sedloňov mohla pyšnit hned šesti takovými velikány na svém území, což bude jen těžko nacházet konkurenci. Stáří stromu, který je dominantou samoty, se odhaduje na 250 let.

Lubomír Dolanský, který pochází z jiné části vsi Polom, zakoupil stavení v roce 2004, ale již předtím měl v jeho okolí pronajaté pastviny. Se svou manželkou se snaží kdysi největšímu statku v osadě vrátit jeho autentickou podobu a zároveň se starají o početné zvířectvo. „Lípa je pro nás součástí domova a bereme ji jako dědictví minulosti. Její zachování si ale vynutí investice, s čímž by mohlo prohlášení za památný strom pomoci díky různým dotacím," zdůvodnila Kamila Dolanská.

Takovéto ocenění však s sebou nese i jistá omezení. „Památné stromy je zakázáno poškozovat nebo rušit v přirozeném vývoji. Pro každý zásah do života stromu tak musí majitel žádat o úřední souhlas," vysvětlila Romana Bartošová, která záležitost vyřizuje za odbor výstavby a životního prostředí v Dobrušce.

Manželé Dolanští ale dřevěného velikána ani dosud nijak neomezovali. „Když k nám přijede traktor, necháme ho objet lípu po louce, aby jí nepolámal větve," řekla dále Kamila Dolanská, která přišla i s návrhem jména pro památný strom.

Lípa by měla nést jméno rodiny Zeunerovy, která usedlost dříve obývala. „Strom pravděpodobně zasadil některý z jejích příslušníků, kteří mají zásluhu i na její současné kráse, protože ji neořezali," zdůvodnila Kamila Dolanská. Toto spojení bylo přerušeno až v roce 1945, kdy byli původní majitelé již pod jménem Herzigovi vysídleni do Německa. Vystřídali je čeští osídlenci a později chalupář, od něhož stavení koupili současní majitelé.

Proti vyhlášení ochrany není ani obecní úřad, který je dalším účastníkem řízení. „Mám k tomu místu osobní vztah, protože jsem tam prožila část dětství. Přímo na té lípě jsme měli houpačku," prozradila Hana Ježková, starostka Sedloňova. Iniciativu svých občanů proto vítá. Jedinou obavu má z toho, aby strom nebudil přílišný zájem a návštěvníci tak současné obyvatele nerušili.

Vše je tak na dobré cestě k zajištění ochrany. „Strom splňuje předepsané podmínky, takže jeho prohlášení za památný by nemělo nic bránit," uzavřela Romana Bartošová.

Lípu chtějí její majitelé prohlásit za památný strom.

Fakta k památnému stromu

Navrhovaný název: „Zeunerova lípa"
Dřevina: lípa srdčitá
Odhad stáří: 250 let
Obvod kmene: 484 centimetrů (měřeno ve výšce 130 centimetrů nad zemí)
Výška stromu: 25 metrů
Důvod vyhlášení: velikostí, stářím i stavem je jedinečným stromem