Nábor zdravotnických pracovníků z Ukrajiny Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zahájil už na podzim loňského roku. Minulý týden dorazili dva lékaři a tři lékařky do Náchoda, kde budou tři měsíce navštěvovat intenzivní výuku českého jazyka.

Skupinu by měl v krátké době doplnit ještě manželský pár lékařů a jedna zdravotní sestra, kteří dosud čekají na vydání studijního víza.

Jazykové zkoušky jsou náročné

„Znalost češtiny je nejen jedním z nezbytných předpokladů uznání odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání na území ČR, která se u lékařů ze zemí mimo EU ověřuje náročnou aprobační zkouškou, ale je i základní podmínkou pro možnost kontaktu lékaře s pacientem v našich nemocnicích," vysvětluje Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Podle něj nejvíce uchazečů neprojde právě přes poslední část aprobační zkoušky, jejíž úspěšnost se v roce 2015 pohybovala pouze kolem 11 procent, v roce 2016 ještě klesla na pouhých 8 procent. Při ústní zkoušce musí prokázat odborné znalosti a schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce tak, aby mohli vykonávat zdravotnické povolání.

Proto zdravotníky čeká intenzivní jazykový kurz českého jazyka, aby na konci celého složitého procesu mohli nastoupit do práce.

Věkové rozmezí skupiny ukrajinských zdravotníků je 24 až 32 let, proces spojený s jejich zaměstnáním je administrativně velmi náročný. Aktuálně je v krajských nemocnicích celkem zaměstnáno 63 zahraničních lékařů, z toho z Ukrajiny jich pochází šestnáct.