Výročí osobností regionu

První z nich je Miloš Grim. Světlo světa spatřil 18.1.1941 v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o o lékaře – anatoma. Je docentem normální anatomie, získal také titul kandidát věd. Publikuje v oboru.

Další osobností je Jan Nepomuk Roštlapil. Narodil se 18. ledna 1816 v Kostelci nad Orlicí a zemřel 12. srpna 1867 v Praze. Pracoval jako herec. Byl vyučený řezník a jako tovaryš prošel celou rakouskou monarchii.
Od roku 1835 žil trvale v Praze. Od roku 1862 působil jako herec ve Stavovském divadle, byl hercem činohry Prozatímního divadla. Byl typickým představitelem českého lidového herectví první poloviny 19. století.

Třetí osobností tohoto týden je Josef Ouřada. Narodil se 21. ledna 1886 v Domažlicích, zemřel 10. července 1949 v Dobrušce. Byl fotografem Okresního muzea Orlických hor. V Dobrušce založil ateliér, který rozšířil o Opočno a Kostelec nad Orlicí. Jeho zájmem bylo aktivní členství ve Filharmonickém sdružení (1920-30), kde hrál na violoncello v doprovodné hudbě k němým filmům v pavilonu městských sadů, a členství v Sokole a Skautu.

Poslední osobností, kterou si připomeneme, je Jindřich Krsek. Poprvé se na svět podíval 23. ledna 1891, a to ve Vamberku. Byl to archivář, kronikář, pedagog a také hudebník. Zemřel 28. listopadu 1963 v Solnici.