Anna Matějková -učitelka Reiki – japonské metody přírodního léčení
Dnešní dobu vnímá mnoho lidí jako období plné obav, starostí, spěchu a nepohody mezi lidmi. A přesto se mnohé mění k lepšímu.
Uvědomme si, že jsme vlastně historicky nežili v bezpečnější době. V době, kdy netrpíme hlady, a i když si to mnohdy neuvědomujeme, žijeme v hojnosti.

Ano, lidé jsou zavaleni starostmi a problémy. Ano, lidé nejsou příliš šťastní. Ano, podle statistik nejsme příliš zdraví. Ale vše si vytváříme, vše si na nějaké úrovni volíme.

V každém okamžiku se rozhodujeme, v každém okamžiku udáváme směr svému životu, v každém okamžiku se přikláníme k určitému postoji. Postoj k situaci či problému může vše zásadním způsobem změnit.

Dalajlama říká: „Má-li nějaká situace řešení, není třeba si dělat starosti. Pokud situace řešení nemá, starosti nepomůžou." Takže proč volit starosti, když jsou vlastně k ničemu. Nejsou konstruktivní.

Buďme lidmi, kteří si jsou vědomi, že máme život ve svých rukou či spíše ve své mysli. Změňme postoje. Odložme starosti a radujme se z maličkostí. Neboť z maličkostí se skládají velké věci.

Právě Vánoce nám k takové změně dávají jedinečný prostor. Začněme se usmívat na sebe i na lidi okolo sebe. Změňme sobě, a možná i někomu dalšímu, úsměvem život. A když ne život, tak alespoň jeden okamžik. A protože přítomný okamžik tvoří okamžik příští, může dojít i ke změně života. Buďme jako děti, radujme se z každého úsměvu, z každé drobnosti, která se podaří.

Narození Ježíška může pro nás znamenat zrození nového života. Jaký ten život bude, záleží opravdu na každém z nás. Posilme kolektivní vědomí způsobem, který se nám líbí, způsobem, který si přejeme. A co si přejeme? Úsměvy, radost, štěstí, zdraví, lásku? Nebo něco jiného? Zvolte sami. Jen si uvědomte, co volíte. ⋌(mat)