V Rychnově se otevřelo nové Léčebné centrum, kde nabízejí i akupunkturu.

 


Léčebné centrum provozuje doktor Boris Hynek, který dnes pracuje jako primář hematologického oddělení v Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.
„Péči budeme poskytovat objednaným pacientům ve smluveném termínu. Zařízení si klade za cíl nabídnout pacientům nové služby a rozšířit nabídku současných. Mezi službami, které budeme nabízet, je například akupunktura, computerová kineziologie a manuální medicína. Všechny metody jsou registrované a uznávané,“ doplňuje Boris Hynek. Vlastního zahájení se zúčastnila celé řada lékařských kolegů, poslanec Parlamentu ČR Josef Ježek, náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Rostislav Všetečka, místostarosta Rychnova Miroslav Richter i ředitel Oblastní nemocnice v Rychnově Otto Štěpán.

Josef Ježek vznik nového léčebného zařízení vítá: „Každé rozšíření nabídky a nové formy pomoci pacientům je správné. Doufám, že do nové centra najdou pacienti cestu."

Pro mnohé budoucí klienty je kromě jiného i zajímavý nový program hubnutí a odvykání kouření.