Jan Kolowrat požaduje záruky, aby při provozu lanové dráhy v Říčkách byly dodrženy oficiální cyklotrasy. Svévolný pohyb cyklistů ohrožuje lesní prostředí.

 

 

Jan Kolowrat však nesouhlasí s tvrzením, že provoz striktně zakázal on, jako majitel okolních lesů a pozemků pod lanovou dráhou.
„Z naší strany nešlo o striktní zákaz, ale jde o pochybení Ski klubu. Chceme záruky, aby při letním provozu lanovky byly dodrženy předem schválené cyklotrasy. Na lanovou dráhu navazují pouze pěší trasy, protože by lesní stezky nadměrně trpěly organizovaným provozem kol,“ reagoval vedoucí Správy kolowratských lesů Libor Krček.

Jan Kolowrat potvrdil, že proti pěším turistům nic nemá. „Vadí mi však neukázění cyklisté, kteří ohrožují lesní prostředí,“ uvedl majitel lesů.
Vedoucí lanové dráhy a střediska v Říčkách Petr Kánský již nechce vzniklý problém rozebírat. „Nakonec jsme se z důvodů dobrých vztahů rozhodli přistoupit k požadavkům majitele. Obětovali jsme letní sezonu za zimní, a proto spustíme lanovou dráhu až v zimě,“ uvedl včera Kánský.

 

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Tiskové prohlášení Ing. Libora Krčka, vedoucího Správy Kolowratských lesů.

 

Dovolte mi, abych reagoval na uveřejnění informace na internetových stránkách SKI centra Říčky v O. h., o ukončení letního provozu Lanové dráhy Říčky - Zakletý.

Podle platné smlouvy mezi pronajímatelem pozemků, na kterých leží lanová dráha, panem Janem Kolowratem Krakowským a nájemcem Ski Klubem Říčky v O. h., se nájemce zavazuje užívat pronajaté pozemky k účelu, k němuž jsou určeny, tj. v zimním období jako trasa čtyřsedačkové lanovky. Nájemce dále není oprávněn bez souhlasu pronajímatele po ukončení výstavby lanovky a po jejím uvedení do provozu činit jakékoliv další změny na předmětu nájmu. Nájemce je dále povinen udržovat pronajatý pozemek v řádném stavu a dbát, aby užíváním netrpěly či nebyly ničeny hraniční lesní pozemky. Dodatky a změny mohou být dle smlouvy činěny písemnou formou se souhlasem druhé strany.

Aktivitynájemce pozemků a provozovatele lanové dráhy v letním období měly být tedy řešeny řádně sepsanými dodatky. Pronajímatel nebyl informován Ski Klubem o letních aktivitách na lanové dráze a dozvěděl se je až z reklamních spotů ve sdělovacích prostředcích. Letní provoz lanové dráhy není tedy ze strany pronajímatele striktně zakázán, ale pochybení je na straně Ski Klubu z důvodu neseriozního jednání, které dokonce odporuje smluvním ujednáním.

Z naší strany bychom samozřejmě chtěli záruky, aby při letním provozu lanové dráhy byby dodrženy předem schválené oficiální cyklotrasy a turistické trasy po lesních pozemcích ve správě Kolowratských lesů a byly plněny zákonné předpisy. Na lanovou dráhu navazují pouze turistické trasy, protože by lesní stezky nadměrně trpěly organizovaným povozem kol. V poslední době též dochází k tomu, že cyklisté svévolně hromadně jezdí mimo oficiální trasy, čímž ohrožují lesní prostředí, lesnickou činnost a také ukázněné návštěvníky Orlických hor.