Kromě stavebních prací týkajících se přímo lanovky ale polská firma začala dělat terénní úpravy podél hranic od Masarykovy chaty až k parkovišti u silnice na české straně. Vybagrovaný úsek terénu je určen na vybudování nové modré sjezdovky.

Ta ale měla dle původních plánů uhýbat směrem k polskému Zielenieci a nikoliv pokračovat až dolů k českému parkovišti.

Ani Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory s tímto záměrem nebyla obeznámena. Ochranářům terénní úpravy připadají zbytečně rozsáhlé.

Vybagrovaný terén naštval turisty

Ti, kdo zavítali v poslední době na Šerlich, byli nemile překvapeni. „Je to příšerné, ničí to původní ráz krajiny. Místo klidu a ticha, který bych tu očekával, tu jezdí těžká technika," uvedl jeden z naštvaných turistů Jan Novák.

O stavbě Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory jednala již v roce 2011. V té době byl jasný záměr, místo kotvy vznikne lanovka a zároveň nová sjezdová trať s malým přibližovacím vlekem podél hranic.

„Polská firma nás oslovila se záměrem stavby nové sjezdovky. Navrhli jsme tedy takové podmínky, které by zajistily, aby měla stavba co nejmenší vliv na přírodní ráz chráněné krajinné oblasti na české straně. Po čase jsme ale zjistili, že v průběhu stavby byly provedeny terénní úpravy až k parkovišti. Tento zásah nebyl zakreslen ani v plánku, který máme k dispozici," vysvětluje David Rešl, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.

Polská firma má prý své důvody

David Rešl tvrdí, že polská firma prodloužení pásu kolem hranic odůvodnila tím, že tam vede značená turistická a běžkařská trasa, kterou musí pravidelně upravovat.

Sami ochranáři uznávají, že momentálně okolí Masarykovy chaty vypadá opravdu hrozně. V současné době už ale není možné stavební práce vrátit na úplný začátek. Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory se snaží zajistit, aby se v co nejkratším čase vrátilo okolí Šerlichu do původního stavu a neděsilo turisty.

„Chceme, aby výsledný stav byl vyhovující z hlediska ochrany přírody. S investorem jsme se dohodli, že veškeré terénní úpravy dají do pořádku tím, že je zatravní. Použijí seno z okolních luk v blízkosti Masarykovy chaty, z kterého vypadají semínka z trav a bylin rostoucích v této lokalitě. Za rok maximálně za dva by tady opět měla růst původní vegetace. Velké terénní zásahy pak už nebudou patrné," dodává David Rešl.

Pro české ochranáře je velkým kamenem úrazu skutečnost, že v Polsku není tato lokalita chráněnou krajinnou oblastí. Proto vznikají problémy při vzájemném vyjednávání týkajícím se ochrany krajiny.

Turisté nyní mohou pouze doufat, že stavební práce polské firmy budou postupovat co nejrychleji a okolí Masarykovy chaty bude dáno co nejdříve opět do pořádku.