V současnosti tak lze zaměstnance dodavatelské firmy vidět pouze v okolí častolovického závodu Orsil. „V tomto prostoru jsme měli největší problémy, ale stavební činnost zde již finišuje. V polovině příštího týdne by měl být položen živičný povrch," uvedla Jarmila Novohradská, starostka Častolovic.

Od zmiňované továrny je nyní možné dojet až do Lípy nad Orlicí, ale na projížďku celou trasou si budou muset cyklisté ještě počkat. Starostové obcí zapojených do projektu jsou nicméně přesvědčeni, že stavba bude dokončena do poloviny října.

„Do této doby je potřeba požádat o spolufinancování z dotačních titulů. Vyřízení všech náležitostí zabere okolo dvou měsíců, takže do tohoto data je ještě možné získat peníze zpět před koncem letošního roku," řekl Petr Vondráček, starosta Čestic, s tím, že Dobrovolný svazek obcí Orlice by tak mohl doplatit zbylou část dvacetimilionového úvěru.

Peníze vynaložené na vícepráce ale zainteresovaným samosprávám nikdo neuhradí. Důvodů, které vedly k nárůstu celkových nákladů, je přitom hned několik.

Některé, jako třeba nekvalitní písčité podloží, se předpokládat nedaly, ale za jinými stojí podle starostů chyby v projektu. „Třeba před vrátnicí do areálu Orsilu byla stezka vyprojektována ve svahu. Ten ale začal po narušení ujíždět a bylo nutné zde zapustit osmimetrové piloty," doložil Petr Vondráček.

S neustále se protahující realizací se problémy začaly nabalovat. Musely být například splněny dodatečné požadavky na to, aby v prostoru parkoviště u továrny Orsil byla cyklostezka osazena ochranným zábradlím, zrcadly a novými značkami.

Termín dostavby cyklostezky je zatím ve hvězdách

Projekt chtějí reklamovat

Kostelecko – Projekt cyklostezky z Lípy do Kostelce se prodražil, ale s tím, že by cizí vinou museli starostové z okolí Orlice více napínat své rozpočty, se nechtějí smířit.

„Prodražení akce bylo způsobeno chybou projektanta, proto chceme, aby vzal na sebe část odpovědnosti," řekl již dříve v této souvislosti Jiří Bartoš, starosta Kostelce.

Na kolik ona pochybení autora plánů vyjdou, zatím není jasné. „Reklamaci jsme již sepsali, ale o konkrétních částkách bude možné mluvit až po  předání stavby," uzavřel Petr Vondráček.

Na tento okamžik se těší i krajské vedení, které podporuje turistiku v opomíjených částech kraje. „Přejeme si, aby stavba byla dokončena co nejdříve a přivedla do míst nové návštěvníky," řekl Imrich Dioszegi, mluvčí Krajského úřadu.

Jak šel čas při stavbě cyklostezky

- Myšlenka na její výstavbu se poprvé objevila v roce 2003.

- Další rok se začalo s přípravou projektové dokumentace a územním řízením.

- Koncem roku 2009 bylo zažádáno o stavební povolení, které bylo v únoru následujícího roku vydáno.

- Práce v terénu byly zahájeny až v srpnu 2011 a předpokládalo se, že budou dokončeny nejdéle na jaře letošního roku.

- Díky nejrůznějším komplikacím, jako byly majetkoprávní spory, nevhodné podloží či zvýšené požadavky na bezpečnost, se termín dokončení odložil na červen až červenec.

- Nejaktuálněji byla za termín dokončení označena půlka října.