„Slavnostní otevření plánujeme na květen či červen, kdy budete moci zhlédnout ukázku exhibice workoutu, která ukáže, jak se takové hřiště dá využívat. Poté bude možné si vyzkoušet pod odborným vedením hřiště a dozvědět se více o cvičení na workoutovém hřišti,“ zní z úřadu.