Místní mají strach z cizinců

Lidé mají strach a na facebooku si stěžují nejen na své "sousedy", kteří povinnost chránit si ústa a nos ignorují, ale také na cizince, kteří se údajně potulovali po rychnovském nádraží bez roušek. "Dva opilí cizinci bez roušek se dohadovali a strkali před Quantem v Rychnově," přidala svou zkušenost Edita Hynková.

Městská policie v Rychnově nad Kněžnou, která provádí i namátkové kontroly na ubytovnách, ale žádné problémy nahlášené nemá.

Zůstali ti, kteří chodí do práce

K ubytovnám, které využívají dělníci, patří například Orione v Rychnově nad Kněžnou. Ti, co pracují ve Škodovce, prý už odjeli. "Těch je ale menšina, ostatní chodí do práce. Provozní vydal nařízení a je na dveřích, že je zákaz vstupu do ubytovny bez roušek, po ubytovně se musí nosit roušky a kdo to nedodrží, bude to brát jako hrubé porušení ubytovacího řádu. Ubytování i zaměstnanci - všichni nosí roušky," uvedla zaměstnankyně ubytovny.

Obavy z možného nakažení se zatím na zdejší atmosféře nijak výrazněji neodrážejí. "I když každý vnitřně tak trochu cítí nejistotu, co přijde. Zatím jsme všichni chválabohu zdraví, stále se myjeme, nosíme roušky a víc dělat nemůžeme," posteskla si.

A ubytovny nejsou jen pod dohledem strážníků. Na kontroly ubytoven a výrobních podniků se namátkově po celý rok zaměřují policisté cizinecké policie. "Pouze s ohledem na aktuální stav jsme přistoupili ke kontrolní činnosti ve zvýšené míře nad dodržováním veřejného pořádku v posíleném výkonu služby. Doposud jsme neřešili vážnější narušení," sdělila policejní mluvčí Magdalena Vlčková.

Jak upozornila, pokud cizincům skončí platnost pobytu, nouzový stav je opravňuje setrvat na území po celou dobu trvání stavu nouze. "Pro cizince platí úplně stejná opatření jako pro Čechy. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje úzce spolupracuje s Koordinačním centrem pro cizince - působíme na ubytovatele, cizince… a i jejich cestou podáváme informace k opatřením," dodala Magdalena Vlčková.