Občanské sdružení ORION v Rychnově naučí i ovládat stres a poruchy učení.

 

„Kineziologie pomáhá řešit osobní, partnerské i pracovní vztahy,“ prozradila Alena Pavlíková z hradecké poradny. Kurz se uskuteční od 20. do 23. srpna v prostorách sdružení ORION. V první jeho části se zájemci naučí svalový test, získají informace o podvědomí a naučí se odstraňovat stres. Druhá část je věnována osvojení si techniky korekčního chování při nápravách poruch učení, hyperaktivitě, LMD a vyzkouší si získat zpět psychickou rovnováhu a odstranění nejistoty. „Kurz je věnován jak dospělým lidem, tak mladým studentům,“ doplnila Alena Pavlíková.

Kineziologie One Brain jako terapeutická metoda vycházející z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emociální příčina. Původně byla vyvinuta psychology pro dyslektické děti. V současné době se její použití značně rozšířeno. One Brain se tedy snaží hledat přičinu problému a umožní návštěvníkům kurzu lépe poznat sama sebe, porozumět svému chování a znovu objevit své možnosti. Kurzu v Rychnově mohou využít rodiče dětí s poruchami učení – čtení, psaní, počítání, učení se cizím jazykům, dyslexii a dysgrafii.