Momentálně máme spíše plánovací období. Do budoucna bychom chtěli dát do pořádku obecní rybník. V roce 2002 jsme opravovali jednu hráz. Bortí se ale dále břeh rybníka a voda prosakuje, tím bychom se rádi zabývali. Rybník ale budeme moci dát do pořádku pouze v případě, že se nám povede získat dotaci. Vzhledem k velikosti naší obce je to však s financemi složité.

V minulých letech se nám ale podařilo díky dotaci zajistit v obci dětské hřiště s herními prvky.
Co se týče kultury, pravidelně organizujeme různé akce ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Rádi organizujeme různá přátelská posezení.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce (mohou nastat i výjimky).