V roce 1885 zakoupil panský pivovar a vše přebudoval a postavil. Všechna zařízení v jeho továrně byla poháněna parou. Řídil všechna jednání o postavení místní železnice. V roce 1885 založil fond pro zřízení chudinského ústavu.

Jeho přičiněním byla také zřízena v roce 1889 první krajkářská škola ve Vamberku. Mimo jiné byl členem zastupitelstva, městské rady, spoluzakladatelem vambereckého Sokola. V roce 1911 zřídil prodejnu uzenin v Hradci Králové a pět let nato zakoupil továrnu na uzenářské výrobky v Praze.

V roce 1917 byl jmenován čestným občanem Vamberka.Ve svém rodném městě zemřel 15. září roku 1850.