Cestu k získání zbývajících potřebných financí podpořila benefiční přednáška v centru Elada v Bystrém. Přijel na ni Marek Orko Vácha, římskokatolický kněz, spisovatel, pedagog, molekulární biolog, bioetik, a také skaut – přízvisko Orko, které používá, znamená Orlí oko. Jen pro zajímavost - před dvěma lety se Marek Orko Vácha stal také členem socioekonomického týmu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka působícího ve vládě Petra Fialy, a to jako jeho poradce pro otázky etiky při zvládání pandemie covidu-19.

„Přišlo hodně lidí, máme radost, že přišli ti, kteří nám fandí a chodí mezi nás i na jiné přednášky. Byla to ekumenická akce, byla tu spousta lidí z římskokatolické církve, protože Marek je jejich farář, ale je i náš, vyšel vstříc A Roche, protože má vztah i k environmentálním věcem,“ uvedl ředitel ekocentra Pavel Světlík, který se Váchou přátelí.

Ekocentrum Krupárna pracuje už více než 20 let v provizorních podmínkách.

A Rocha vykoupila postupně v letech 2004 až 2010 budovu s přilehlými pozemky. V době vlády Marie Terezie zde byl krupařský mlýn, později tkalcovna rodiny Světlíků. A Rocha ji postupně přestavuje v ekologické společenské centrum, okolí domu přetváří v takzvanou Ukázkovou přírodní zahradu, certifikovanou v roce 2019.

Státní fond při Ministerstvu životního prostředí ČR již schválil grantovou žádost na rekonstrukci ekocentra Krupárna ve výši téměř 24 milionů korun, ale s podmínkou 20procentní participace žadatele, která činí téměř 5 milionů korun.

„Díky mnoha štědrým podporovatelům ze zahraničí i od nás z Čech již máme přísliby na asi sedmdesát procent této částky, ale část prostředků nám stále chybí. To je zhruba 1,2 milionu korun, máme však naději, že se peníze sejdou a akce se rozjede,“ věří Pavel Světlík.

Letos v létě se už má začít stavět. V následujících patnácti letech, po které má projekt takzvanou udržitelnost, ale i po další roky se chce ekocentrum Krupárna zaměřit zejména na věci související s klimatickou změnou.

„To zní docela záhadně, ale já jako ornitolog vidím, že klimatická změna ovlivňuje například i tah ptáků. Jaro začne, ptáci přiletí, třeba čejky, ale nastanou zase mrazy. To jsou následky klimatických změn, jaro je takové náhlé, střídá se rychle teplo a zima. Mění se i tahové věci, někteří ptáci přilétají dříve. Dokonce vědci zjistili, že se mění ptačí tělo vzhledem ke klimatické změně. Finové zjistili za dvacet let kroužkování a měření ptačího těla, že se částečně prodlužují ptačí křídla, o pár milimetrů, a zmenšilo se jejich tělo. Američani zase pracují s teorií, že ptáci mají dnes méně barevné peří a méně na jaře zpívají,“ dodal Pavel Světlík.

Zdroj: A Rocha

Zajímavá akce v ekocentru Krupárna bude například už 1. března v 18 hodin na téma soužití člověka s živými tvory – vlky, rysy, kunami, vydrami, bobry, dravými ptáky, ale třeba i se strakapoudy, kteří si tvoří hnízda ve fasádách domů. Krupárnu navštíví Mojmír Vlašín s přednáškou Co my s nimi a oni s námi? Po přednášce bude možné si zakoupit knihu přednášejícího - Podivuhodné příhody ochránce přírody.

Vstupné je dobrovolné, stejně jako na další akci, cestopisný večer Putování biblickými místy Jordánska a Izraele. Přednáška s promítáním fotografií Petra Hápa se koná 22. března. Na Krupárně v Dobrém u Dobrušky se budou prezentovat nejen starověké památky oblasti Decapolis, biblická místa v Izraeli, ale i přírodní unikáty jako skalní město Petra nebo Měsíční údolí - Wádí Rum.