Kaple Proměnění Páně se dočkala také upraveného okolí. Technické služby se letos zaměřily právě na park kolem kaple, ten se těší mnoha změnám.
Úpravy se realizovaly v letošním i loňském roce. Pracovníci technických služeb opravili stávající cesty, u kaple nainstalovali nové lavičky a odpadkové koše. Z původního hřbitova tak vznikl park, který mohou místní obyvatelé využívat ke klidnému posezení či procházce.

Kromě okolních prostor se ale obnovy dočkala v poslední době taká samotná kaple Proměnění Páně. Kapli nacházející se v parku v blízkosti sídliště Trávník ničila neustálá vlhkost, proto se již v loňském roce začalo s opravami.

Byl zde hlavně problém se špatným odvodněním, pod kaplí se totiž stahovala dlouhodobě voda. Stálá vlhkost postupně ničila fasádu budovy, ale i vnitřní malbu v kapli. 

Dělníci na kapli Proměnění Páně provedli loni například drenáž a odvod podzemní a srážkové vody, aby už vlhkost kapli dále neničila. Tento nutný zásah vyšel město v loňském roce na částku 600 tisíc korun. Letos se s rekonstrukcí pokračovalo, opět se řešila problematická vlhkost. Výrazně se také změnilo okolí kaple.

„Kolem kaple jsme rekonstruovali stávající cesty, které byly opět realizovány jako mlatové, lemované žulovými dvojlinkami. Provedli jsme revitalizaci zhruba tři tisíc metrů čtverečných travnatých ploch," uvedl v městském zpravodaji ředitel rychnovských technických služeb Jiří Vymětal. Dle jeho slov byly vydlážděny a následně upraveny také vstupy z ulice Na Trávníku a Anatola Provazníka. Místní se tak mohou těšit z nově vzniklého parku.

Toto místo má svůj historický nádech. Kaple byla postavena v novobyzantském slohu v letech 1865 až 1868. Nynější kaple Proměnění Páně byla postavena podle plánů Aloise Turka, na půdorysu řeckého kříže s půlkruhovou apsidou. Stavba je zvenku i zevnitř bohatě zdobena, obrazy jsou od J. Hellicha, sochy od F. Heidelberga podle modelů A. Poppa z roku 1866. Na tomto místě stála původně kaple dřevěná, ta byla postavena v roce 1557. V roce 1864 ale byla zbořena a nahradila ji budova, která na svém místě stojí doposud. Starý hřbitov kolem kaple byl zrušen v sedmdesátých letech dvacátého století.