Prostor, plocha, světla a stíny

Seminář s lektorkami Ivou Vejnarovou a Michaelou Fantovou zahrnuje jednoduchá cvičení, kresby tužkou, nácvik jednotlivých prvků odděleně. Pracovat se bude s liniemi, prostorem, plochou, proporcemi, oživení si účastníci zprostředkují pomocí světel a stínů. Prostřednictvím kresby získáte nový pohled na své okolí, na věci a lidi kolem sebe i na sebe sama.

Budete v sobě hledat schopnost pomocí kresby oprášit ze sebe to, s čím jsme ve své podstatě přišli na svět. „Kresbu vytváříme co nejvíce realistickou proto, abychom začali vidět, co jsme dosud neviděli, beze strachu a omezení, s naprostým uvolněním a relaxačním efektem, který s sebou kresba přináší.
Díky ní je možné řešit různé pocity a problémy s lidmi, které kreslíme (i sami se sebou, pokud kreslíme autoportrét),“ zvou pořadatelé.

Pokrok jako za rok

Organizátoři upozorňují, že za jeden víkend jste schopni udělat takový pokrok, jaký by z pohledu nezúčastněného pozorovatele mohl trvat třeba i několik let a nezáleží na tom, zda jste již kreslili nebo kolik je vám let. Naprosto stačí chuť a nadšení kreslit.

Více informací najdete na www. nahody.mysteria. (oso)