Radu Královéhradeckého kraje k tomuto rozhodnutí vedl jednak nedostatek zdravotních sester v nemocnicích, jednak nižší zájem o studium tohoto oboru na krajských vyšších odborných školách. „Trošku nám tady konkuruje stejný obor na lékařské fakultě,“ připustila náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Kraj na stipendia pro budoucí diplomované sestry už v tomto školním roce vyčlení půl milionu korun. Studenti, kteří splní stanovené podmínky, budou moci získat motivační i prospěchové stipendium: v prvním ročníku to bude pololetně 1500 korun, ve druhém 2000 korun a ve třetím 2500 korun. Výše prospěchového stipendia je stejná pro všechny ročníky a činí pololetně 3500 korun. Student třetího ročníku si tedy může přijít až na 12 tisíc korun ročně.

Stipendiem podporují i školy

Na rozdíl od stipendií, která kraj uděluje studentům medicíny, se budoucí sestřičky nezavazují k tomu, že po škole budou pracovat ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji. „Je to spíše podpora školám, aby tam studentky nastoupily,“ řekla náměstkyně Berdychová. Dodala, že zaměstnavatelé si absolventky obou vyšších odborných škol chválí, protože mají dostatek praktického vyučování.

Podle náměstkyně nyní chybí ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji zhruba osmdesát zdravotních sester.