„V letošním školním roce se díky tomuto projektu stravuje v našem kraji 495 dětí a pro ten příští jsme vytipovali 980 dětí. Je to však odhad, skutečný počet dětí, které mají na obědy nárok, se ředitelé škol dozví od úřadu práce,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Peníze čerpané z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc pokryjí náklady na stravné v plné výši tak, jako by je platili rodiče dětí.