Cenu kraj uděluje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

Za rok 2019 získaly titul Martina Poliaková z Trutnova za výsledky v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu, Jana Langová z Vamberka v oboru ručně paličkovaná krajka - krajkářství a Veronika Tymelová z Nového Hrádku za keramickou tvorbu.