Lokálně může přívalový déšť způsobit i ojedinělé rozvodnění malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Hrozí nárazy větrů a lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky.

"Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu," upozornil Český hydrometeorologický ústav.