„Příznivý vývoj epidemie koronaviru v našem kraji i celé republice vede k uvolňování opatření proti šíření nákazy. Vládou vyhlášený nouzový stav nám dával možnost zásobovat i ty organizace, které krajská samospráva nezřizuje. To v neděli skončí. Pokud si ale představíme nejčernější scénář, může nás další vlna koronaviru zasáhnout znovu a v ještě větší míře. V tu chvíli musíme být připraveni reagovat okamžitě. Proto nyní vytváříme rezervy, se kterými budeme v případě potřeby moci saturovat kriticky ohrožená a potřebná místa. V podstatě jde o krajské hmotné rezervy strategických zásob,“ vysvětlil hejtman Jiří Štěpán.

Rada kraje projednala možnost, že by si krajské organizace prostředky nakupovaly samy a v případě potřeby jim kraj poskytne pomoc při výběru dodavatele. Tímto krokem by se navázalo na způsob zásobování před epidemií.