V případě uskutečnění tohoto záměru nebude tento právní akt pro stávající ani budoucí studenty znamenat žádnou změnu.

Přihlášky do prvního ročníku na obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Informační technologie budou rodiče žáků devátých tříd adresovat obchodní akademii.

I po případném sloučení obou subjektů bude celý pedagogický sbor pokračovat v nastoleném trendu neustálého zvyšování kvality vzdělávání, a tím i kreditu školy. Bližší informace přinese Rychnovský deník v příštím týdnu. ⋌vedení obchodní akademie)