Nově budou rozdělovat dotace mezi poskytovatele sociálních služeb na svém území. Tento model má být spravedlivější, protože krajské úřady mají lepší přehled o potřebách příjemců dotací.

„Hlavní změna spočívá v tom, že o konečné alokaci finančních prostředků na konkrétní sociální služby pro konkrétní poskytovatele již nebude rozhodovat ministerstvo, ale zastupitelstvo kraje, což samozřejmě vítáme. O financování se bude rozhodovat mnohem blíže poskytovatelům těchto služeb," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a ubezpečil, že na financování organizací zřizovaných krajem nebude mít změna prakticky žádný dopad.

Nárůst nových zaměstnanců

Očekávaným důsledkem však bude nárůst administrativy, což si v příštím roce vynutí posílení odboru o čtyři nové zaměstnance.

„Krajský úřad musí zajistit detailní posuzování přijatých žádostí, ale také důslednou kontrolu příjemců," zdůvodnil Jiří Vitvar, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Obezřetnost je na místě, protože v příštím roce by měl Královéhradecký kraj v této oblasti hospodařit s částkou okolo 535 milionů korun oproti dosavadním 155 milionům.

V navýšené částce přitom nejsou zahrnuty finanční prostředky, které bude mít kraj k dispozici v rámci individuálních projektů předložených do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a dále peníze vyčleněné ve státním rozpočtu na navýšení příjmů pracovníků sociálních služeb.

Miliony převedené z účtů ministerstva by měly být mezi 133 žadatelů z celého kraje přerozděleny již do konce března.

Přesto se Královéhradecký kraj nového závazku nebojí. Sám v oblasti sociálních služeb zřizuje a kontroluje 16 domovů důchodců a 8 ústavů sociální péče.

Ty v současnosti procházejí postupnou transformací, díky níž se jejich klientům dostává mnohem přirozenějšího prostředí.

„Jedná se o dlouhodobý koncept, díky němuž je lidem s handicapem umožňováno žít v přirozené komunitě a způsobem, který je srovnatelný s životy dalších jejich vrstevníků. Mohou se tedy aktivně podílet na péči o svou vlastní osobu, plánování svého programu a také na zajištění chodu společné domácnosti," vysvětlil základní principy této nové transformace Josef Lukášek, krajský radní pro sociální oblast.

Přirozené prostředí na prvním místě

Zároveň však radní pro sociální oblast zdůraznil, že prioritou je setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí, a to díky kvalitní síti ambulantních služeb.

Teprve tam, kde to není možné, by měla přijít na řadu pobytová péče. I ta má ale v budoucnu co nejvíce navozovat domácí prostředí.

Finance putují i na Rychnovsko

Procesem transformace prochází v současnosti ÚSP Barevné domky Hajnice. Jeho součástí je pět investičních projektů, z nichž první byl dokončen v říjnu letošního roku. Jednalo se o nákup a úpravu objektu ve Dvoře Králové nad Labem.

Na tento proces se připravuje Domov na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách, Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích a v neposlední řadě také Ústav sociální péče pro mládež v Kvasinách. Tyto projekty jsou financovány z evropských dotací.