„Královéhradecký kraj má celkem 57 evropsky významných lokalit na 10 157 hektarech. Zřízením přírodní památky Orlice je dokončen soubor těchto lokalit v rámci soustavy NATURA 2000 na území kraje. Jde o ochranu planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem v určité oblasti. V tomto případě se jedná o část území Královéhradecka a Rychnovska, které k vodnímu toku Orlice přiléhá,“ uvedl radní kraje pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Přírodní památka Orlice je nejrozsáhlejším chráněným územím vyhlášeným Královéhradeckým krajem. Rozloha vlastního zvláště chráněného území je téměř 596 hektarů. Je začleněno do území Albrechtic nad Orlicí, Bělče nad Orlicí, Blešna, Borohrádku, Krňovic, Malšovy Lhoty, Malšovic u Hradce Králové, Nepasic, Petrovic nad Orlicí, Slezského Předměstí v Hradci Králové, Svinar, Štěnkova, Štěpánovska, Třebechovic, Týniště a Žďáru.   (jk)