Blíže k dlouho očekávané výstavbě nového pavilonu má rychnovská nemocnice. Pavilon přinese lepší zázemí pro lékaře i pacienty, kteří už nebudou muset „cestovat“ mezi jednotlivými pavilony. Rada Královéhradeckého kraje nyní schválila výběr zpracovatele projektové dokumentace.

„Nejvýhodnější nabídku předložila společnost DOMY, s. r. o., která projektovou dokumentaci zhotoví za 19,8 milionu korun. Jsem rád, že pokračujeme v cestě s cílem mít v Rychnově nad Kněžnou moderní nemocnici, která bude odpovídat nejnovějším trendům ve zdravotnictví,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán.

Modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou počítá s rekonstrukcí operačních sálů, ARO a jednotky JIP. Ke stávajícímu sedmipodlažnímu pavilonu dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice, takzvanému DIGP, přibude pětipodlažní budova, která bude s DIGP vnitřně propojena. Do budoucna by tak komplex měl splňovat funkci urgentního příjmu, který umožní poskytovat pacientům ošetření, diagnózu a další zdravotní péči.

Kupka se vrátí do Opočna.
Kupka se vrátí do Opočna

„Sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření pacientů na jednom místě umožní rychleji stanovit diagnózu a poskytnout optimální zdravotní péči. Centralizací operačních sálů ve stavebně rozšířených prostorech víceúčelového pavilonu vzroste produktivita poskytované péče,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Celkové náklady na modernizaci jsou 413 milionů korun bez DPH, z toho 310 milionů na stavbu a 103 miliony na nákup technologií. Náklady by měla pokrýt z 80 procent dotace Ministerstva zdravotnictví ČR a zbylou část kraj.

Projekt je součástí vládního usnesení z února 2015 o podpoře průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a memoranda uzavřeného mezi Vládou ČR, Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto.

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast s minimálně 80 tisíci obyvatel. Spadá sem oblast Orlických hor a také průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíždí za prací na 12 tisíc lidí.