Od úterního dne do 10. listopadu si tak budou moci úspěšní žadatelé, kterým se podařilo zapsat do pořadníku, vyplnit elektronickou žádost a následně odevzdat listinnou verzi. Proces hodnocení bude ukončen na začátku roku 2018 a úspěšní žadatelé budou mít po podpisu smlouvy více než 10 měsíců na realizaci svého projektu.

Dotace se bude stejně jako v minulosti poskytovat formou zpětné úhrady, ale také zálohově. Administraci letošních Kotlíkových dotací zajišťuje Královéhradecký kraj.