Královéhradecký kraj doporučil všem jím zřízeným středním školám, jejichž obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, aby se do pilotního ověřování zapojily. Kraj tím chce především ověřit a vyzkoušet si organizaci a obsah zadání jednotlivých testů.

„Účast v tomto pilotním ověřování organizace jednotného přijímacího řízení jsme doporučili všem ředitelům krajem zřizovaných středních škol, které nabízejí obory ukončené maturitní zkouškou. O zvážení účasti v pilotáži jsme požádali i školy dalších zřizovatelů. Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015, a to formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky," popisuje krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová.

„Cílem pilotáže je mimo jiné ověření organizace a obsahu zadání jednotlivých testů předtím, než se objeví plošně jako povinnost ve školském zákoně," doplňuje Táňa Šormová.

Zmíněné testy budou školám poskytnuty bezplatně. Měly by se skládat jak z otevřených otázek, tak zaškrtávacích úloh.
Podle ministerstva školství bude jednotná zkouška znamenat takzvaně nepodkročitelnou hranici, která je nutná, aby dítě mohlo studovat střední školu s maturitou.

Test bude přenositelný, což znamená, že výsledky budou využitelné i na jiné škole, kam uchazeč podá přihlášku.
„Ředitelé budou mít volnou ruku v tom, aby si podmínky přijímacího řízení mohli ještě upravit. Bude záležet na nich, jakou dají jednotným testům váhu a o které zkoušky nebo testy je ještě doplní. Jednotné testy tak budou i nástrojem pro srovnání úrovně středních škol," uvedla krajská radní pro školství. Termín pro přihlášení k pilotnímu projektu mají ředitelé škol do 30. října 2014. Samotné testování by mělo proběhnout v průběhu dubna 2015. ⋌(zr)