Posílí o krajskou dotaci ve výši 960 tisíc korun. Ty fond rozdělí studentům, kteří po dokončení školy získají odbornou způsobilost zdravotnického pracovníka a uzavřou pracovní smlouvu s rychnovskou nemocnicí do tří měsíců od ukončení studia.

„Stipendijní program pomůže doplnit chybějící sestřičky nebo fyzioterapeuty. Pro studenty je také motivací k jejich uplatnění v následné praxi,“ vysvětlil náměstek Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví.

Stipendium Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou poslouží vybraným studentům absolventských ročníků 2018/2019 a 2019/2020. Výši stipendia z poskytnuté dotace stanoví správní rada nadačního fondu v závislosti na aktuálních potřebách rychnovské nemocnice. Maximální výše stipendia, kterou může z poskytnuté dotace získat jeden student, bude 80 tisíc korun. Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou díky stipendijnímu programu může získat nové kvalitní zaměstnance a zvýšit tak odbornou úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb na všech lůžkových odděleních.