Vadí jim stav komunikace třetí třídy, kterou vlastní kraj a po které se denně dostávají desítky lidí do školy.

Silnice je rozbitá a podle ředitele Jana Grulicha nebezpečná. Stalo se tu prý již několik nehod. Situace je špatná již více než osmnáct let, kdy podle slov ředitele kraj opravu silnice slibuje. Pohár trpělivosti přitom přetekl již v květnu roku 2014 a světlo světa spatřila petice. V ní škola požaduje opravu silnice v letech 2016 až 2017.

„Petice byla připravena, ale prvním náměstkem hejtmana, Otakarem Rumlem, mi bylo řečeno, ať ji nepodávám, že se na situaci osobně zaměří," popisuje Jan Grulich v dopise, který adresoval Rumlovi a dalším krajským radním.

„Když u nás v roce 2014 vznikla petice, navštívil jsem náměstka Rumla osobně. Na jeho popud se začal zpracovávat další projekt. Musím říct, že když se do toho on vložil, začalo se vždy něco dít. Dohodli jsme se pak, že petici nakonec nepodáme. Jenže pak to zase usnulo. Podle poslední zprávy, kterou jsme obdrželi, není rekonstrukce naší silnice zařazená do plánu ani na příští rok," popsal situaci starosta obce Michal Moravec.

Náměstek hejtmana Otakar Ruml však tvrdí, že se na silnici nezapomnělo. „Rád bych si celou tuto nepříjemnou situaci vyříkal přímo s panem ředitelem Grulichem a panem starostou Moravcem na osobní schůzce, která by se měla uskutečnit ještě tento týden," řekl. Jak se schůzka vyvine těžko odhadovat, ale je jasné, že místní se nechtějí se stavem silnice smířit a chystají svůj nesouhlas dát hlasitě najevo.

„Domnívám se, že někdy trpělivost musí skončit. Tato silnice je nám slibována již od roku 1998. Do školy chodí 160 dětí z okolí, po této silnici denně jezdí mimo jiné více než 15 linkových autobusů. Situace je již neúnosná a krajně nebezpečná. Mluvíme o školách, o bezpečí, o prioritách – ale ani po osmnácti letech slibů nikdo nic neudělal," poznamenává Grulich. Prý se cítí být zodpovědný za žáky, a proto přistoupí k sepsání nové petice. „Je smutné, že Dobřany i naše škola získávají tolik ocenění a kraj nedokáže zabezpečit bezpečnou cestu do školy," řekl.

Podle starosty Michala Moravce obce se petice setká u místních s kladným přijetím: „Pokud půjdeme do nové petice, bezesporu se k ní připojí všichni obyvatelé Dobřan."

Silnice neslouží jen škole, ale i obyvatelům obce. Do dobřanské školy chodí kolem 160 dětí, zaměstnanců je potom dvacet. Po silnici jezdí automobily, autobusy, cyklisté, ale také se tu pěšky pohybují děti. „Silnice je vzhledem k velkému provozu a jejímu špatnému vztahu nevyhovující a velice nebezpečná. Hrozí na ní více dopravních nehod a kolizí, než kdyby byla opravená.

„Každoročně dojde k nějaké dopravní nehodě autobusu, která je způsobena špatným stavem vozovky, došlo i k zranění rodičů (otevřená zlomenina nohy) i k mnoha nehodám dětí, naštěstí zatím jen lehkých," popisuje situaci ředitel školy Jan Grulich. Cesta procházející obcí byla zničena po velké povodni v roce 1998. V okolí byly spadlé mosty, takže přes Dobřany vedla jediná cesta, po níž jezdila většina těžké techniky.

„Několikrát se už opravovala, ale to nestačilo. V rámci likvidace povodňových škod vznikl projekt na rekonstrukci silnice, ale k realizaci nikdy nedošlo. Později se zase argumentovalo, že projekt už je zastaralý. Od té doby se jen slibuje a slibuje," dodal starosta.

Projekt na opravu silnice je přitom již vytvořen. „Je sice hotový, ale je velmi zastaralý. Původní projektová dokumentace byla vyhotovena zhruba před osmi lety. Vzhledem ke změně stavebního stavu komunikace a aktualizaci ČSN byla letos zadána projektová dokumentace nová, která bude odevzdána na konci června 2016," řekl k tématu náměstek hejtmana Otakar Ruml. Celková délka rekonstrukce silnice je podle jeho slov 4,2 kilometrů. Následně po odevzdání projektové dokumentace bude třeba získat stavební povolení. „V této souvislosti jsou vždy limitující majetkoprávní vztahy, ale pokud se povolení podaří získat do jara příštího roku, bude možné stavbu realizovat v roce 2017. Vše ale závisí na finančních prostředcích, které budou na rok 2017 k dispozici," dodal náměstek.

Ředitel Jan Grulich si však stojí za svým: „Královéhradecký kraj by se neměl k silnicím III. třídy chovat macešsky. Měl by myslet zejména na bezpečí školních dětí v autobusech, na kolech, koloběžkách i pěších, které nemůže silnice v tak špatném stavu zaručit," dodal.