Náměstek hejtmana Aleš Cabicar chce v tomto směru komunikovat s ministerstvem zdravotnictví.

V současné době může například krajská zdravotnická záchranná služba zasahovat pouze po hranice státu, i přesto, že by včas mohla zasáhnout i na polské straně.