Milena Tarkowska se brání, že jsou všechna obvinění vykonstruovaná. Důvod je prý politický.

Bývalá vedoucí technických služeb totiž dostala výpověď v pátek minulý týden, hodinu před začátkem voleb. Poškodit to mělo kandidátku hnutí Ano 2011, na které figurovala na pátém místě. V tomto smyslu se alespoň ostatní kandidáti vyjadřují.

Měla údajně rozdělovat faktury

Tajemník Jaroslav Brandejs však tvrdí něco jiného. O tom, že vedoucí technických služeb prý několikrát hrubě porušila pracovní smlouvu, se měl dozvědět v předvolební pondělí. „Dne 6. října se mi do rukou z ekonomického odboru dostaly rozdělené faktury na jedno plnění (nákup aku šroubováku – zvlášť samotný šroubovák, zvlášť baterie, nabíječka a kufřík). Byly rozděleny úmyslně, neboť jsem několikrát vydal všem vedoucím, kteří mi podléhají, pokyn, že chci být informován o všech nákupech nad pět tisíc korun. Je snad toto ono zmiňované šikanování? Pro člověka, který tuneluje prostředky města, jistě ano,“ prozrazuje tajemník Jaroslav Brandejs.

Na jeho tvrzení reaguje Milena Tarkowska odmítavě. „Technické služby zakoupily aku šroubovák spolu s baterií a nabíječkou. Ten logicky nemůže fungovat bez dalšího příslušenství, jako jsou bity a vrtáky. Ty se nakupovaly zvlášť poté, kdy se zjistilo, jaké jsou potřebné a kolik jich je potřeba.

K nim bylo nutné kvůli inventarizaci zakoupit také kufřík, jelikož je logické, že toto příslušenství musí nosit zaměstnanci pohromadě tak, aby se nic nepoztrácelo,“ vysvětluje Milena Tarkowska. Podotýká také, že všechno, co jako vedoucí nakoupila, zůstalo v Technických službách. „Nic z toho nemám doma na zahradě, to mi věřte. Vše je řádně zaevidováno. Obvinění nechápu. Nevím, čím a koho jsem měla poškodit,“ poznamenává.

Tajemník po pondělním zjištění prý následně udělal kontrolu v jednotlivých fakturách a především ve vyúčtování provozní zálohy, tedy v hotovostních penězích, které měla Milena Tarkowska k dispozici.

„Zjistil jsem, že paní Tarkowska nejen soustavně rozděluje objednávky na jedno konkrétní plnění tak, aby mne nemusela o nákupech informovat, ale především – vyměňuje již mnou schválené objednávky, kdy po tomto schválení mění cenu, kterou zvyšuje a následně k proplacení na ekonomický odbor předává fakturu od dodavatele na onu vyšší cenu i s mým potvrzovacím emailem, že souhlasím. Není snad toto podvod a neměl by se každý od takového jednání distancovat," ptá se tajemník.

„Jestli pan tajemník hovoří o objednávce, kterou zveřejnil na svém

soukromém faceboojovém profilu, tak konkrétně toto navýšení bylo s ním konzultováno telefonicky, šlo totiž o dodavatele, který zároveň požadoval zaplacení zálohově celou částku a poté teprve odebrání zboží. Rovněž o zálohové faktuře věděl i ekonomický odbor," reaguje Milena Tarkowska.

Tajemník však také tvrdí, že zjistil, že bez vědomí kohokoliv vedoucí technických služeb zaplatila od začátku letošního roku v hotovosti zhruba sto tisíc korun za opravy vozidel. „A to pouze za práce, nikoliv za materiál, ten se kupoval zvlášť. Každý měsíc to bylo 10 až 15 tisíc korun jednomu člověku. Kdyby alespoň podle toho vypadal vozový park. Každý se může přijít podívat," podotýká Jaroslav Brandejs.

Milena Tarkowska se brání, že nic špatného neudělala. „Vozový park technických služeb obsahuje

dvanáct vozů. Přebírala jsem je v katastrofálním stavu, neopravovaly se osm let pouze se udržoval provozní stav, nebyly prováděny žádné generální opravy.

V rozpočtu technických služeb bylo na tyto opravy letos vyčleněno více než čtyři sta tisíc korun. Během osmi měsíců, kdy jsem byla vedoucí služeb, jsem tedy proinvestovala sto tisíc," vysvětluje Milena Tarkowska. Podle jejích slov jí minulý pátek, kdy dostala výpověď, nebyl dán žádný prostor k obraně a vysvětlení. „Okamžitě mi byla odebrána

služební SIM karta a musela jsem odevzdat klíče od technických služeb. Do areálu technických služeb jsem se již od tohoto okamžiku nesměla vrátit ani pro své osobní věci. Podotýkám, že jako vedoucí mám podepsanou inventarizaci majetku a v tomto okamžiku zodpovídám za něco, co nemohu kontrolovat a nemám nad majetkem dohled, neboť nejsem vpuštěna na pracoviště," stěžuje si.

Vše je prý připravené

V okamžiku podepsání smlouvy prý byla v šoku. „Nechápala jsem, co se děje. Nejsem si vědoma, že bych kdy úmyslně poškodila technické služby. Nevěřím, že by tak náhle došlo ke zjištění nějakých nedostatků, pět dní před volbami. To ani není možné. Podle mého názoru je to účelově vykonstruované a dlouhodobě připravované," nechala se slyšet.

S tím Jaroslav Brandejs nesouhlasí. „Nikdy, a to ani jediným slovem, jsem jí ani já, ani starosta, ani místostarosta nevyčetli, že by kandidovala na kandidátce ANO 2011. Nikdy jsme ji nenutili, aby snad odněkud odcházela. Dokonce místostarosta to se svými slovy chvály na posledním zastupitelstvu myslel vážně. My jsme skutečně neměli tušení o tom, co se pod jejím hlasitým křikem řádného hospodaření skrývá. Proto rozumný člověk si snad nemůže myslet, že už to bylo dávno dopředu připravované. Proč by ji tedy místostarosta chválil?" ptá se tajemník.

Fakt, že nyní již bývalou vedoucí technických služeb na veřejném zasedání zastupitelstva města v září pochválil místostarosta Luboš Lerch, připomíná i ona sama.

„Na posledním zasedání zastupitelů města byl jedním z bodů tohoto jednání také bod Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb za posledních osm měsíců, kde jsem předložila ekonomické hospodaření služeb s generovanou úsporou přibližně 750 tisíc korun. Před tímto bodem mi byla vyslovena pochvala pana místostarosty Lercha za dobře odváděnou práci, o čem svědčí i zvukový záznam z tohoto jednání zastupitelstva," podotýká Milena Tarkowska . Tvrdí také, že se v úterý 7. října konala porada vedoucí odborů a vedoucích organizačních složek s tajemníkem.

„Na této poradě, která se uskutečnila den po údajném zjistění vážných pochybení z mé strany, tajemník prohlašoval, že ať to dopadne po volbách jakkoliv, on není ten, kdo by kohokoliv z nás tak jak tam sedíme odvolával. V pátek 10. října mi přišla okamžitá výpověď z pracovního poměru s nástupem na dovolenou

do konce měsíce října a následně s dvouměsíční výpovědní lhůtou," poznamenává Milena Tarkowska.

Podle bývalé vedoucí technických služeb se chování tajemníka k její osobě změnilo zhruba před třemi měsíci. V tu dobu měla odmítnout nabízenou kandidaturu v uskupení 1316,

které založil právě Jaroslav Brandejs. „Přibližně před třemi měsíci jsem byla oslovena panem tajemníkem, abych se přidala na kandidátku seskupení 1316, odmítla jsem tuto nabídku. Moje rozhodnutí bylo jít na jinou kandidátku a účastnit se komunálních voleb. Nastala změna v komunikaci s panem tajemníkem, postupně mi byly odebírány pravomoce, které bych jako vedoucí technických služeb měla mít. Byl na mne činěn nátlak, který se s blížícím termínem voleb stupňoval. Dostávala jsem se do velmi složitých situací, kdy mi byly zadávány práce a úkoly z odboru správy majetku města a panem tajemníkem mi bylo souběžně

zakazováno nakoupit potřebné vybavení k splnění těchto úkolů," popisuje Milena Tarkowska.

Tajemník Jaroslav Brandejs však tvrdí něco jiného: „Byla to paní Tarkowska, která mne požádala o kandidaturu na kandidátce 1316, a to zhruba již před půl rokem. Dokonce sama začala vyvíjet činnost, když začala shánět potřebné podpisy pro petici. Což asi může potvrdit celá řada lidí, které mohu případně vyjmenovat, stačí se pouze podívat do archů, které sama přinesla," popisuje tajemník. Svou kandidaturu si bývalá vedoucí technických služeb prý posléze rozmyslela.

„Tajemník mě požádal o pomoc se sbíráním podpisů. Za uskupení 1316 jsem kandidovat nechtěla, jelikož mi nedokázal přesně říct, kam bude směřovat. Ptala jsem se, zda je pro změnu ve vední města, a on mi řekl, že mi neodpoví," prohlašuje bývalá vedoucí.

Výpověď však nepopudila rozhodně jen Milenu Tarkowskou. Je pravda, že celý případ zajímá snad všechny obyvatele Kostelce. Mnoho lidí je na straně bývalé vedoucí technických služeb, mnoho však i na straně druhé.

Výpověď prý nečetla

Mileně Tarkowske vadí také způsob, jakým výpověď dostala. „V pátek dne 10. října jsem byla vyzvána, abych se krátce před třináctou hodinou dostavila do kanceláře starosty města Kostelec nad Orlicí Jiřího Bartoše, téma schůzky mi nebylo sděleno," vypráví bývalá vedoucí technických služeb. V kanceláři byli podle jejích slov přítomni: starosta Jiří Bartoš, místostarosta Luboš Lerch, tajemník Jaroslav Brandejs, Jana Blezzardová – vedoucí odboru správy majetku města a Miloslav Tuzar – právník města Kostelec nad Orlicí.

„Po mém příchodu tajemník pan Brandejs sdělil, že na základě podrobné kontroly

nakládání s finančními prostředky v pondělí 6. října

mi dává okamžitou výpověď z pracovního poměru. Požádala jsem o možnost podrobného seznámení s důvody výpovědi, ale nebylo mi toto umožněno. Rovněž jsem se dotazovala, zda mi bude umožněno k celé věci něco říct. Starosta Bartoš mi odpověděl, že není o čem hovořit, vše je jasné a prokazatelné. Tajemník mi předložil výpověď na zadní straně s důraznou žádostí o podpis. Výpověď jsem si mohla převzít až po podpisu, a tak jsem se poprvé mohla seznámit s jejími důvody," pokračuje Milena Tarkowska.

Chtěli je poškodit?

Rozčilení z postupu vedení města jsou také kandidáti hnutí Ano 2011, kteří s Tarkowskou do voleb „šli". Podle nich se jedná o jasnou snahu poškodit je v poslední okamžik, těsně před volbami. I to však tajemník Jaroslav Brandejs odmítá.

„Předvolební boj? Toto vyjádření je největší blamáž na lidi a vyjadřovat se tímto způsobem je rezignace na zdravý mozkový závit. Tak předně, ve chvíli, kdy toto zaměstnavatel ve veřejné správě zjistí, měl by jednat okamžitě, a to za všech okolností a bez ohledu na nic jiného. Je jeho povinností chovat se jako řádný hospodář, takže jsem to měl udělat už v úterý. Neudělal jsem to, a to právě proto, že by mne představitelé politických stran špinili, že to je předvolební boj. Proč jsem to neudělal následně až po volbách? To má také naprosto pragmatické vysvětlení. Pokud by se paní Tarkowska dostala do zastupitelstva, a to z pátého místa hnutí ANO 2011 naprosto reálně mohla, rozklížil bych tímto krokem nové zastupitelstvo ještě před svým prvním zasedáním," vysvětluje svůj krok.

Předat Mileně Tarkowske výpověď v pátek byl dle jeho názoru prý naprosto uvážený pragmatický i politický krok.

„Jen blázen může hovořit o předvolebním boji ve chvíli, kdy lidé už kráčejí k volebním urnám. Velmi rád bych, aby mi někteří lidé s ohledem na vše uvedené poradili, jak jinak jsem měl postupovat. Nechat svolat radu města a vyslechnout její stanovisko? Ano, to jsem teoreticky udělat mohl. Pokud by se však v předvolební vřavě informace o plánované výpovědi donesla paní Tarkowske dřív, ani by nepřišla a přinesla by pouze pracovní neschopnost. O tom jsem absolutně přesvědčen. Navíc, rozhodl jsem se, že veškerou odpovědnost za tento krok, o jehož správnosti jsem také přesvědčen, vezmu na sebe a nebudu se skrývat za kolektivní orgán, jako to mnohdy kdekdo dělá. Odvolání z místa (k němuž je oprávněna rada) a výpověď jsou dva rozdílné instituty. Měl jsem do toho raději snad zatáhnout radu? Staro–nové zastupitele? Všichni pobitevní generálové, kteří nyní křičí, se mne na nic, ale vůbec na nic nezeptali a z paní Tarkowske udělali oběť. Oběť z podvodníka," obhajuje se Jaroslav Brandejs.

„Otázkou je, jak by vše probíhalo, kdyby mi výpověď byla daná již v pondělí, po tak závažném zjištění, v tu dobu ještě totiž finanční výbor a kontrolní výbor byl činný, což v pátek již ne. V den voleb již oběma výborům skončil mandát. Komu toto načasování více pomohlo?" dodává Milena Tarkowska.