Kromě několika staveb z raně středověkých Čech zde mají také živé kozy. Té nejstarší je stejně jako skanzenu patnáct let. „Už je to také starší dáma,“ říká zakladatel skanzenu, archeolog Bohumír Dragoun ze sdružení Villa Nova.