Velké překvapení čekalo na archeology při druhé etapě opravy zdi u kostela svatého Jiří. Jen co dělníci kopli do hlíny, odhalili stovky let staré pohřebiště. Kromě lidských ostatků byla objevena také ohradní zeď původního, zřejmě renesančního kostela.

Kosti jsou už nyní pohřbeny na městském hřbitově. „To proto, že to byly sekundárně uložené hroby. Jednalo se o sklad, do kterého byly ostatky uložené při stavbě nynějšího barokního kostela, kde tehdy překážely.  Nedalo se tak identifikovat, co k čemu patří. Žádný vědecký záměr se už na nich nedal realizovat, proto je technické služby už pohřbily," vysvětlila Martina Beková, archeoložka Muzea a galerie Orlických hor.

Jedná se zřejmě o středověké kosti, tudíž informace, které s sebou nesly, se ztratily v barokní době. Spolu s nimi byla objevena i ohradní zeď původního kostela, která byla diametrálně odlišná od té nynější.

„Pod ní jsme našli poměrně mohutné navážkové horizonty, díky kterým víme, že to tam vypadalo úplně jinak než dnes. Našli jsme vrstvy jednak z patnáctého, tak i ze třináctého století. To je důležité, protože se jedná o vrstvy, které souvisí se založením města," zdůraznila Martina Beková, podle které se důkazy ze třináctého století našly v Kostelci už podruhé.

„Z písemných pramenů víme, že by v této době mělo být založeno, chyběla nám ale jasná vstupní informace. Nález nám vlastně potvrdil hypotézu, kterou jsme už měli," prozradila archeoložka Martina Beková.

Přestože se jedná o archeologické naleziště, práce na opravě opěrné zdi pokračují i nadále. „Samozřejmě se celá rekonstrukce zpomalila. Když bagr odebere půdu, tak se každá lžíce zkoumá. Nebylo ale nutné práce zastavit, a tak se pomalu pokračuje dál. Už teď je však jasné, že termíny prací dodrženy nebudou.

To je pochopitelné," přiznal starosta Kostelce Jiří Bartoš s tím, že si netroufá odhadnout, kdy bude oprava hotová.

To, že práce pokračují, potvrzuje i archeoložka Martina Beková z rychnovského muzea, a to navzdory tomu, že výzkum stále trvá. „Na místě budeme minimálně ještě do konce roku. Nyní se sanuje ohradní zeď, která umožňuje průchod uličkou. Už tam ale nejezdíme každý den, stačí jednou týdně, protože zeď se ze statických důvodů dělá po kouscích. Vždycky něco vykopou a my přijedeme a prozkoumáme to. Případně kousek bagrují za naší přítomnosti," objasnila Martina Beková.

Podle ní jsou takové nálezy stále ještě běžné, a to zejména proto, že důsledné dozory se na stavbách začaly provádět až v posledních dvaceti letech.