Když Jiří Menzel natáčel v roce 2006 film Obsluhoval jsem anglického krále a hledal pro některé scény zubožený kostel, volba padla právě na Vrchní Orlici. Z fleku by zde mohl natáčet znovu.

Chátrajících kostelů, kterým pomalu bije hrana, je v krajině Orlických hor rozeseto více. Sbírek a benefičních akcí na jejich záchranu přibývá, ale nestačí. Už patnáct ročníků má za sebou festival umění Mezi horama na Vrchní Orlici, který pořádá spolek Magdalena Bartošovice v Orlických horách. Vybrané peníze tu pomohly třeba k opravě střechy.

"Vše kromě střechy jsme dosud dělali svépomocí. Někdy se muselo zaplatit i posekání trávy, nebo alespoň benzin do sekačky, malta na opravu vstupní zdi, lepenka na pokrytí márnice. Prostě údržba. Dále jsme pořídili tři velká nová okna, dvoje dveře a došlo na repasi a přesklení dalších tří oken," říká Petr Zámečník ze spolku Magdalena.

Práce na kostele, který je od roku 2012 kulturní památkou, je podle něj stále dost: "Co se týče dalších oprav, jedná se o osazení osmi nových oken, kde je již třeba odborná firma s lešením, dále odvodnění objektu a zajištění mrazových trhlin ve zdivu. Současná podoba kostela se zachová, počítá se s opravou fasády, okenic ve věži a uvnitř o opravu padající omítky. Bude zde instalována prezentace česko - polského pohraničí minulost a dnešek."

Už nyní svatostánek slouží pro příležitostné bohoslužby, kulturní akce a pro jeho neopakovatelnou atmosféru si ho vybírají i snoubenci ke svatebním obřadům.

V kostele lešení, ale nic se neděje

"Zachraňme společně kostely Sedloňově," vyzývají iniciátoři sedloňovské sbírky. Tamní kostel Všech svatých pamatuje tři století. Už čtyři roky je zavřený. Havárie ve stropu a v konstrukci krovu je důvodem, že statik kostel zavřel. Došlo sice k zajištění poškozených konstrukcí, ale s vlastní opravou se neučinilo doposud nic. přitom na opravu je vydáno stavební povolení. Kostel je z poloviny zaplněn lešením a jeho vnitřní zařízení včetně oltářů a varhan chátrá. náš krásný kostel pomalu, ale jistě podléhá zkáze!" upozorňují zastupitelé Sedloňova.

Obec je rozhodnuta kostel zachránit, aby se tu opět konaly bohoslužby a kulturní akce. Na základní opravy však potřebuje částku 4,5 milionu korun.

Veřejné sbírky přitom vznikají i na záchranu varhan, jak těch vzácných, ale červotočem nahlodaných v nedaleké Olešnici v Orlických horách. S opravou některých svatostánků v Orlických horách pak pomohly na některých místech i sbírky, do nichž přispěli němečtí rodáci.