Zemědělské obory jsou stále nosným programem naší vzdělávací instituce. Vyučujeme obory Agropodnikání (čtyřletý, maturitní) a Zemědělec-farmář (tříletý, učební). Během let se podařilo vytvořit propracovaný systém výuky praxe. Hlavní roli v tomto směru hraje náš školní závod – Farma Tichý a spol. a.s., Záměl, která nám poskytuje potřebné zázemí pro výuku praxe a předmětových cvičení.

Naši studenti se každoročně účastní také zahraničních praxí a stáží. Zajímavou a pro naše žáky velice atraktivní se stal pobyt v Belgii. Po návratu jsme vyzpovídali Báru Vodehnalovou, žákyni třídy 3. A.

O jakou šlo praxi? Kolika našich studentů se akce týkala?
Šlo o dvoutýdenní praxi v Belgii. Byli jsme ubytování v kempu De Lilse Bergen v moderních mobilních domcích. Měli jsme na výběr z osmi pracovišť: 3x kravín, drůbežárna, 2x sběr jahod, papriky a firma s buxusy. Každý z nás za tu dobu navštívil dvě stanoviště. Akce se týkala šestnácti studentů z prvních, druhých a třetích ročníků oboru Agropodnikání.

Můžete nám popsat drůbeží farmu, kde jste pracovala? Byla jste tam z naší školy sama?
Na praxi v drůbežárně jsem byla se svojí spolužačkou Ivou Štěpánkovou. Druhou „třeťáckou" pracovní dvojici, s níž jsme se střídali, tvořili Martin Bartoš a Petra Zámečníková. Drůbeží farma, kde jsme pracovali, sestává ze dvou budov. V první byla kuřata a ve druhé nosnice (cca 9000) a třídírna vajec. Od nosnic přicházela vejce po pásu a neporušená bílá vajíčka se automaticky ukládala do proložek.

Jak vypadal Váš pracovní den?
K dopravě z místa ubytování na pracoviště nám posloužila zapůjčená jízdní kola. Naše náplň práce spočívala v třídění vajec. Museli jsme oddělovat hnědá vejce od bílých a porušená vejce dát z pásu bokem. Krmení a napájení bylo obsluhováno automaticky.
Jak má drůbežárna zajištěný odbyt vajec? Farmář přece musí umět své produkty hlavně prodat…
Hnědá vejce farmář prodával zákazníkům přímo na farmě – denně bylo hnědých vajec asi 200 kusů. Bílá vajíčka nebyla určena k běžné konzumaci, ale používala se k výrobě majonéz, salátů apod. Každý druhý den si odběratel vajíčka z farmy odvážel.
V deníku praxe píšete, že jste společně s Ivou sbíraly také zkušenosti kolem chovu skotu. Můžete nám o tom něco sdělit?
Na farmě měli kruhovou dojírnu. S tímto moderním typem jsem se nikdy předtím nesetkala, tak to pro mě byla nová zkušenost. Pan farmář nás také seznámil s počítačovým programem a s registrem skotu na farmě.

Naší škole slouží jako pracoviště praxe farma Tichý v Záměli. Pokud byste měla porovnat tuto farmu s provozy, které jste navštívila v Belgii, jak by takové srovnání dopadlo?
Srovnání není až tak možné. Jelikož všechny farmy skotu v Belgii byly rodinné na rozdíl od farmy v Záměli. Překvapilo mě, jak celá rodina dokáže spolupracovat a jaký jsou všichni sehraný tým. Ovšem jedno společné tyto dvě farmy mají – jsou tam ochotní a milí lidé, kteří rozumí svému oboru.

Ptal se Ladislav Miček, učitel SŠZE a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí